Nowe lampy solarne w sołectwach gminy Bardo

środa, 20.10.2021 12:36 687 0

Zakończył się drugi etap zakupu i montażu lamp w gminie Bardo. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną.

Zadanie jest kontynuacją projektu z 2020 r.
Przedmiotem projektu był zakup i montaż 17 lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną w sołectwach gminy Bardo:

Brzeźnica – 4 szt.,

Grochowa – 2 szt.,

Laskówka – 5 szt.,

Opolnica – 1 szt.,

Dzbanów 1 szt.,

Dębowina – 4 szt.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 152  643,00 zł, dotacja celowa stanowiła 121 728,00 zł, natomiast wkład własny gminy Bardo to kwota 30 915,00 zł. 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)