Niedawno zakończyła się budowa inkubatora w Budzowie, a gmina Stoszowice już ogłasza przetarg na budowę drugiego

wtorek, 10.5.2022 08:15 1032 0

Pierwsi przedsiębiorcy odebrali właśnie klucze do biur i pomieszczeń w nowo wybudowanym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Budzowie, a samorząd Stoszowic już ogłasza przetarg na budowę kolejnego miejsca wspierającego rozwój przedsiębiorczości w gminie - inkubator w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, który ma być gotowy już pod koniec 2023 roku.

- Z wielką satysfakcją informuję, że ogłosiliśmy przetarg na budowę inkubatora przedsiębiorczości z niezbędną infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach! - poinformował wójt gminy Stoszowice, Paweł Gancarz.

Projekt o wartości 23,5 mln złotych, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD, zakłada poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego gminy Stoszowice poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury przeznaczonej do rozwoju gałęzi przemysłu takich jak np. mechanika specjalistyczna w tym pojazdów autonomicznych czy produkcja urządzeń OZE.  Oprócz hali badawczo-produkcyjnej w obiekcie znajdą się pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia socjalno-techniczne. Powierzchnia użytkowa obiektu inkubatora to aż 3319,59 m2.

- Zakres zadania obejmuje również uzbrojenie terenu - media: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, przyłącze gazowe, kanały teletechniczne, drogę dojazdową, plac manewrowy, ciągi pieszo-jezdne, parking. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2023 roku. Obiekt ma kluczową rolę dla WSSE podstrefa Stoszowice - będzie bodźcem do rozwoju otoczenia gospodarczego czy też wsparciem dla środowiska naukowego, które swoje zadania będzie realizować nie gdzie indziej, tylko w Gminie Stoszowice - dodaje Paweł Gancarz. 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)