Nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

środa, 3.7.2024 15:07 206 0

Każdy ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy będą mogą bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej, jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jako członka rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno swoje dziecko, jak i dziecko współmałżonka, dziecko przysposobione i dziecko obce, dla którego jest się opiekunem prawnym. 

- Katalog osób, które mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach naszego własnego ubezpieczenia jest dosyć szeroki, bo poza współmałżonkiem i dziećmi mogą to być także wnuki oraz mieszkający z nami rodzice i dziadkowie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki do własnego ubezpieczenia można także zgłosić dziecko obce, jeżeli jest się dla niego rodziną zastępczą a także to, które mieszka z nami, gdy prowadzimy rodzinny dom dziecka  

- Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole, na uczelni lub jest na studiach doktoranckich, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu dopóki nie skończy 26 lat – wyjaśnia Kowalska-Matis. -Jeśli dzieckoma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu bez ograniczenia wieku - dodaje.

Wnuczek może być także zgłoszony do ubezpieczenia przez któregoś z dziadków, jeśli żadne z jego rodziców nie jest objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym i nie prowadzi działalności gospodarczej.   

Rzeczniczka wyjaśnia, że aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, wystarczy jedno zgłoszenie (np. dziecko zgłasza tylko jedno z rodziców). 

- Robi się to bardzo prosto. Jeżeli ktoś ma swojego pracodawcę to właśnie on zgłasza członka naszej rodziny do ubezpieczenia wtedy go o to poprosimy. Gdy ktoś prowadzi własną działalność wtedy sam zgłasza członka rodziny do swojego ubezpieczenia– wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. 

Co zrobić, gdy członek rodziny uzyska prawo do własnego ubezpieczenia np. w momencie, gdy podejmie pracę?

Wtedy trzeba go ze swojego ubezpieczenia wyrejestrować. Musimy np. poinformować pracodawcę, że nasze dziecko nie ma już prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny w momencie, gdy rozpoczęło pracę albo, gdy ukończyło studia czy naukę w szkole.

- Należy to zgłosić swojemu pracodawcy lub zrobić samemu, gdy prowadzimy swoją firmę – opowiada Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że wyrejestrować członka rodziny z tego ubezpieczenia należy w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności, które powodują konieczność ich wyrejestrowania. 

A co wtedy, gdy członek Twojej rodziny stracił tytuł do własnego ubezpieczenia zdrowotnego? 

- Wtedy należy go ponownie zgłosić do swojego ubezpieczenia – wyjaśnia. 

Bardzo często zdarza się, że uczące się dziecko, które do tej pory było ubezpieczone „przy rodzicu” – podejmuje pracę a tym samym uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak wtedy, gdy podpisze umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą. W takiej sytuacji będzie ubezpieczone, jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą (rodzina albo uczelnia nie będą mogły go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego). Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go pracodawca, a jeśli rozpocznie prowadzenie działalności musi to zrobić sam w ZUS. Jeżeli natomiast przestanie pracować a tym samym straci „własne” ubezpieczenie – wtedy ponownie, (jeśli dziecko się nadal uczy i nie ukończyło 26 lat) może zostać ubezpieczone przez rodzica.

 

 

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)