Naprawa dróg, czyszczenie rowów w Kamieńcu i Starczowie. Czy to zapobiegnie ponownym podtopieniom?

wtorek, 16.11.2021 13:35 1300 0

W Kamieńcu Ząbkowickim II i w Straczowie nadal trwa usuwanie szkód po zniszczeniach, do jakich doszło podczas intensywnych nawałnic w maju tego  roku.  Właśnie zakończył się remont drogi pod wiaduktem, prowadzona jest także konserwacja i oczyszczanie rowów melioracyjnych. 

 

 

12 maja tego roku przez Kamieniec Ząbkowicki II i Starczów przeszła nawałnica, która poczyniła znaczne szkody, zalewając posesje i budynki mieszkalne, jak również niszcząc infrastrukturę drogową. Nie były to jednak pierwsze podtopienia w tych miejscowościach, które notorycznie występowały po intensywnych opadach. Mieszkańcy pytają więc, co zostało zrobione w tej kwestii?

Jak informuje gmina Kamieniec Ząbkowicki, dzięki otrzymanej dotacji przeprowadzono jeszcze we wrześniu tego roku konserwację rowu melioracyjnego  na odcinku 774 metrów (nr ewidencyjny działek: 422/2, 422/1, 429, 362) w obrębie Kamieńca Ząbkowickiego II. Zakres robót obejmował wykaszanie i wygrabienie porostów ze skarp, wykopy wraz z rozplantowaniem ziemi i wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi skarp na części rowu oraz wykonanie opasek pojedynczych na części rowu. Prace te wykonywała firma HYDRO-TECH Andrzej Podgórski z Makowic. Do końca roku wykonana będzie także konserwacja rowu melioracyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim 2 na odcinku prawie 900 metrów (działki 427 i 428). 

Ponadto zakończyły się właśnie prace na drodze pod wiaduktem kolejowym: 

- Wiadukty kolejowe znajdują się na granicy naszego miasta. Strumień wezbranej wody popłynął tamtędy z obszaru sołectwa Starczów. Zniszczeniu uległo całe umocnienie drogi i jej nawierzchnia. Uniemożliwiało to przejazd okolicznym rolnikom. Zadanie usuwania szkód powodziowych zrealizowaliśmy z gminnych środków budżetowych, ale z pewnością te nakłady warto było ponieść - mówi burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec. 

Jak jednak przyznaje samorząd gminy, usuwanie zniszczeń powstałych na skutek ulewnych deszczy i nawałnic, nie rozwiąże problemu podtopień posesji, dróg i pól w obrębie Kamieńca Ząbkowickiego II i Starczowa w przyszłości, dlatego gmina w 2020 roku przystąpiła do kompleksowej analizy mającej na celu przeprowadzenie działań ograniczających do minimum te zagrożenia.

- W związku z opracowaną "Opinią hydrotechniczną" Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim sukcesywnie wykonuje prace, które mają do minimum ograniczyć podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz uszkodzenia infrastruktury w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki II i Starczów  - mówi DOBA.PL  burmistrz Czerniec - Aby prace odniosły zamierzony skutek należy jednocześnie przystąpić, jak wynika z wymienionej opinii, do wykonania wielu kompleksowych działań, które obejmą m.in. odbudowę i konserwację istniejących zbiorników wodnych zlokalizowanych w miejscowości Starczów. W związku z tym urząd wystosował odpowiednie wnioski do instytucji i przedsiębiorstw, które posiadają swoją infrastrukturę na terenie obu miejscowości z prośbą o dokonanie jej przeglądu i wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych lub remontowych w zależności od ich aktualnego stanu. Były to m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polskie Koleje Państwowe, czy też Zarząd Dróg Powiatowych, który ma podjąć prace zmierzające do oczyszczenia przepustów zlokalizowanych na drodze powiatowej Kamieniec Ząbkowicki - Starczów. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)