Na dobre i dla regionu Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach

wtorek, 19.9.2023 00:00 834

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach w Gminie Stoszowice to wyjątkowy projekt, który cieszy mieszkańców i przyniesie korzyści dla całego regionu.

 

Katarzyna Ruszkowska - Skarbnik Gminy Stoszowice z dumą podkreśla, że prace nad budynkiem są w toku, a obiekt zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku. Lokalni przedsiębiorcy już teraz odczuwają pozytywne skutki powstania inkubatora w Budzowie, a Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach przyniesie dodatkowe możliwości rozwoju dla całej społeczności gminy. Inwestycja wpisuje się w długofalowe cele rozwoju gminy, a także przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu.

„Jesteśmy teraz w fazie budowy. W tym roku obiekt zostanie oddany do użytku. I przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale całego regionu” - mówi Katarzyna Ruszkowska.


Klucz do Rozwoju Gospodarczego Gminy Stoszowice

Gmina Stoszowice, podobnie jak inne gminy powiatu ząbkowickiego i kłodzkiego, stawia na pozyskiwanie środków zewnętrznych w celu budowy infrastruktury, ale także tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Marek Ociepa, Radca Prawny Gminy Stoszowice, zaznacza, że Strefa Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach, będąca obecnie w budowie, ma służyć przedsiębiorcom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej.
„Ten (budynek) ma z założenia przyczynić się do stworzenia warunków dla przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej, najlepiej produkcyjnej.”

Wprowadzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego Gminy, tworząc nowe możliwości w zakresie bazy podatkowej i lokalnych miejsc pracy. Dzięki inwestycjom, takim jak strefy aktywności oraz źródła energii odnawialnej, gmina zamierza stworzyć korzystne środowisko dla przedsiębiorców i zachęcić ich do działalności na terenie gminy.

„Budowa Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.