Mosty w Chwalisławiu i Laskach do remontu. Utrudnienia w ruchu

środa, 7.6.2023 10:41 924 0

UWAGA mieszkańcy Lasek i Chwalisławia mosty w Gminie Złoty Stok do przebudowy

Powiat ząbkowicki, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Programu Inwestycji Strategicznych, pozyskał środki i zawarł umowę na przebudowę mostów na terenie powiatu.

W czerwcu rozpocznie się przebudowa mostu na potoku Gruda w miejscowości Laski w ciągu drogi powiatowej nr 3143D km 7+251. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę inwestycji prace potrwają do listopada bieżącego roku. Realizacja zadania wiąże się z tymczasową zmianą organizacji ruchu (mapka).

We wrześniu mają się rozpocząć prace związane z przebudową mostu w Chwalisławiu na potoku Mąkolnica w ciągu drogi powiatowej nr 3171D km 3+193.Przy realizacji zadania w miejscowości Chwalisław zorganizowany będzie objazd z wykorzystaniem mostu tymczasowego. Zakres prac zakłada: wykonanie dokumentacji projektowej oraz całkowitą przebudowę obiektów, rozbiórkę nawierzchni, rozbiórki istniejącej konstrukcji nośnej, wykonanie nowych ustrojów nośnych, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę murów oporowych, umocnienia dna cieku.

Wystąpią pewne utrudnienia w ruchu, ale liczymy na Państwa zrozumienie i cierpliwość.

 

UM Złoty Stok

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)