Modernizacja placu zabaw, remonty świetlic, nowy dach na remizie. Fundusz Sołecki gminy Stoszowice w 2022 roku

czwartek, 30.12.2021 12:31 1160 1

Radni gminy Stoszowice większością głosów przyjęli budżet na 2022 rok. Jak co roku wyodrębniono w nim Fundusz Sołecki. W tym roku to ponad 300  000 zł, a ich wydatkowaniu zdecydowali sami mieszkańcy poszczególnych wsi.

fot. pixabay

 

Gmina Stoszowice w 2022 roku na Fundusz Sołecki przeznaczy 300 739,95 zł.

 

STOSZOWICE  43 098,30 ZŁ

 • dofinansowanie przebudowy ogrodzenia przy OSP Stoszowice - 10 000 zł 

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej - 3 098,30 zł

 • utrzymanie świetlicy wiejskiej - 4 000 zł

 • prace ziemne na boisku sportowym - 4 000 zł

 • modernizacja placu zabaw w Stoszowicach - 18 000 zł

 • opracowanie dokumentacji dot. oświetlenia ulicznego - 4 000 zł

 

BUDZÓW 43 098,30 ZŁ

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej - 6 098,30 zł

 • oznakowanie miejscowości - 7 000 zł

 • organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa - 16 200 zł

 • zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 2 600 zł

 • doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Budzowie - 2 500 zł

 • zakup sprzętu sportowego dla młodzieży - 3 500 zł

 • budowa ogrodzenia placu zabaw w Budzowie-Kolonii - 5 200 zł

 

MIKOŁAJÓW 10 731,48 ZŁ

 • uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi - 3 000 zł

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz  terenów użyteczności publicznej - 2 000 zł

 • renowacja i doposażenie placu zabaw - labiryntu św. Mikołaja - 5 000 zł

 • organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców - 731,48 zł

 

PRZEDBOROWA 43 098,30 ZŁ

 • zakup kosiarki samojezdnej - 15 000 zł

 • organizacja imprez, wycieczek, spotkań  integracyjnych mieszkańców sołectwa - 5 000 zł

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz  terenów użyteczności publicznej - 1 000 zł

 • zakup wyposażenia do pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - 5 000 zł

 • doświetlenie miejscowości (dokumentacja) - 17 098,30 zł

 

JEMNA 18 101,29 ZŁ

 • zakup traktorka - 8 000 zł

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej - 2 000 zł

 • modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej - 8 101,29 zł

 

ŻDANÓW 14 610,32 ZŁ

 • doposażenie altany sołeckiej - 10 000 zł

 • utrzymanie, konserwacja i doposażenie świetlicy wiejskiej - 1 000 zł

 • organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców - 1 000 zł

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz  terenów użyteczności publicznej - 2 610,32 zł

 

RUDNICA 21 247,46 ZŁ

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni  oraz terenów użyteczności publicznej - 3 500 zł

 • organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa - 2 000 zł

 • utrzymanie świetlicy wiejskiej - 1 500 zł

 • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz do innych pomieszczeń w budynku świetlicy - 14 247,46 zł

  

GRODZISZCZE 28 013,90 ZŁ

 • modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej - 24 000 zł

 • zorganizowanie Dnia Dziecka i "Dnia Mikołaja" dla dzieci z sołectwa Grodziszcze - 2 000 zł

 • utrzymanie zieleni i estetyki wsi - 2 013,90 zł

 

RÓŻANA 13 532,87 ZŁ

 • utrzymanie dróg gminnych i infrastruktury z tym związanej na terenie sołectwa - 2 032,87 zł

 • uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi - 3 500 zł

 • utrzymanie, konserwacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu sołeckiego przy świetlicy wiejskiej - 3 500 zł

 • organizacja imprez, spotkań integracyjnych mieszkańców - 2 500 zł

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej - 2 000 zł

 

LUTOMIERZ 22 109,43 ZŁ

 • modernizacja placu zabaw - 2 609,43 zł

 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej - 1 500 zł

 • organizacja spotkań, imprez mieszkańców - 2 000 zł

 • zakup dachu na remizę strażacką w Lutomierzu - 10 000 zł

 • zakup klimatyzacji do kuchni - 6 000 

 

SREBRNA GÓRA 43 098,30 ZŁ

 • doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa - 18 098,30 zł

 • utrzymanie terenów użyteczności publicznej - 19 000 zł

 • organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców - 6 000 zł

 

 

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Adam czwartek, 30.12.2021 20:47
Kiedy bedzie cos na zabytkki?