LXI sesja Rady Powiatu Ząbkowickiego

środa, 31.1.2024 11:34 823 0

31 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich  odbyła się LXI sesja Rady Powiatu Ząbkowickiego. Przyjęto na niej protokół Nr LX/2023 z sesji Rady Powiatu, która odbyła się 28.12.2023r. Starosta wygłosił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa w 2023 r. Przedstawiono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Omówiono sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego za rok 2023. Rozpatrywano projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki na rok 2024.

Rozpatrywano projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich oraz projekt uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Ząbkowickiego i zmian w budżecie na rok 2024.

Przewodniczący Rady Powiatu Ząbkowickiego informował o ilości treści i interpelacji, które wpłynęły w okresie od ostatniej sesji. Potem był czas na interpelacje i zapytania Radnych, wolne wnioski i oświadczenia.

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)