LVIII Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich – ważne zmiany dla rozwoju produkcji i usług w gminie

poniedziałek, 21.3.2022 15:00 502 0

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich przyjęli dzisiaj bardzo ważną uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bobolice. Umożliwi to rozwój strefy przemysłowej pod działalność firm produkcyjnych i usługowych w Europarku Ząbkowice Śląskie. Druga istotna zmiana dotyczy dodatku mieszkaniowego - od 1 kwietnia 2022 r. wnioski będzie przyjmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy będzie można pobrać ze strony internetowej http://opszabkowiceslaskie.pl/
lub w formie tradycyjnej w placówce. Zachęcamy do składania wniosków przez skrzynkę ePUAP.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bobolice (projekt nr 1).
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (projekt nr 2).
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 dla Gminy Ząbkowice Śląskie (projekt nr 3).
  7. Rozpatrzenie projektu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 4).
  8. Zakończenie obrad.

 

UMiG Ząbkowice Śląskie

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)