ŁUKASZ SŁODYCZKA- kandydat na burmistrza Ząbkowic Śląskich: „Chciałbym, abyśmy wybierali kierunki rozwoju. Wybory nie powinny być konkursem popularności”

poniedziałek, 26.2.2024 10:29 3958

W nadchodzących wyborach samorządowych Ząbkowice Śląskie staną przed wyborem, który może zdecydowanie wpłynąć na ich przyszłość. Jednym z kandydatów na urząd burmistrza, który ma na celu rozwój i poprawę sytuacji w tym mieście,  jest Łukasz Słodyczka.

Co zdecydowało, że podjął Pan decyzję o kandydowaniu w najbliższych wyborach na burmistrza gminy Ząbkowice Śląskie ?

Nie kandyduję na Burmistrza z powodu braku perspektyw zawodowych, mam pracę, w której się realizuję. Jestem patriotą lokalnym, dobrze znam i kocham nasze miasto, dlatego chcę z pasją i zaangażowaniem pracować na rzecz naszej społeczności. Wiem, jak zagospodarować pieniądze, które pozwolą miastu i mieszkańcom na rozwój. Ząbkowice Śląskie po prostu zasługują na więcej!

Co Pana wyróżnia? Innymi słowy, dlaczego warto postawić na Pana?

Chciałbym, aby wybory nie były konkursem popularności a świadomym wyborem realnych kierunków. Stawiam na kompetencje i pracę ponad podziałami. Uważam, że koniecznym jest zdefiniowanie na nowo priorytetów gminy. Program, który przedstawiłem, wymaga pełnego zaangażowania i doświadczonej kadry. Chcę zadbać o to i wziąć pełną odpowiedzialność za skuteczność moich działań zarządczych. Należy dokonać głębokiej analizy finansów gminy, które w dniu dzisiejszym budzą wiele obaw co do dalszego rozwoju gminy. Duże zadłużenie gminy sięgające wielu milionów złotych, powoduje obawy co do skutecznej pracy przyszłego burmistrza. Na inwestycje potrzebne są pieniądze. Wymusza to na przyszłym burmistrzu zwielokrotniony wysiłek w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Dla mnie osobiście to jeden z priorytetów następnej kadencji. Uważam, że jest to klucz do sprawnego zarządzania gminą. Nasze miasto to nie tylko centrum, ale również wiele zaniedbanych ulic  i placów, nawet tych w obrębie centrum miasta - Strażacka,  Ciasna, Długa, Krótka, Partyzantów (z młynem), 1 Maja, Handlowa - to tylko nieliczne przykłady.

W Ząbkowicach wciąż wiele spraw trzeba pilnie załatwić. Przykładem może być zdewastowany basen zewnętrzny, czy problem bezpośredniego połączenia kolejowego z Wrocławiem. Jaki ma Pan sposób na rozwiązanie tych problemów ?

Nie możemy pozwolić na dalszą degradację tego obiektu. Ze społecznego punktu widzenia jest to atrakcyjne miejsce, które powinno służyć mieszkańcom. Od wielu lat obiecywana była modernizacja, ja chciałbym doprowadzić do szybkiej jej realizacji. Kolejne upalne lato z rzędu pokazało, że basen zewnętrzny jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców. Jeśli chodzi o bezpośrednie połączenie kolejowe do Wrocławia, to ten problem leży mi bardzo na sercu. Gorąco wspieram projekt dwóch ząbkowiczan Bogdana Tuły i Łukasza Lacha „Tak dla Pociągu Ząbkowice - Wrocław”. Niezrozumiałym dla mnie jest fakt, dlaczego obecny Burmistrz nie wsparł tej inicjatywy. Zrobię wszystko, aby połączenie kolejowe z naszego miasta do Wrocławia stało się faktem. Wiem, że były plany budowy zbiornika retencyjno-rekreacyjnego usytuowanego pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Orkana (potok Zatoka). Należy zweryfikować zasadność i potrzebę jego budowy. Bardzo istotnym przy tym jest fakt, iż na tym terenie znajdują się ujęcia wody pitnej dla mieszkańców, studnie głębinowe zaopatrujące miasto i wsie.

Dzieci to nasza przyszłość. Jak Pan zadba o ich rozwój?

Pytanie czy nasze dzieci obecnie mają korzystne warunki do rozwoju? Uważam, że nasze szkoły dają wiele możliwości naszym dzieciom. Naturalną lukę w zakresie ich rozwoju wypełniają organizacje pozarządowe, ale one także potrzebują skutecznego wsparcia w pozyskiwaniu funduszy. Chciałbym, aby gmina bardziej angażowała się w popularyzację aktywności fizycznej dzieci, ale także uzupełniła pewne braki w dostępności do nieodpłatnej nauki języka angielskiego, opieki stomatologicznej, czy wreszcie programów profilaktycznych związanych z ochroną ich zdrowia. To podstawa! Należy również zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w miejscowościach wiejskich poprzez budowę chodników i montaż spowalniaczy w newralgicznych punktach tych miejscowości. Jestem ratownikiem medycznym i jest to nie tylko mój zawód ale i pasja. Od wielu lat staram się propagować pierwszą pomoc poprzez szkolenia dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Wprowadzę w szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, fundacjach stałe szkolenia w tym zakresie a w przedszkolach wprowadzę pogadanki, dotyczące ratowania życia ludzkiego z podstawową wiedzą na ten temat.

A na co mogą liczyć nasi seniorzy?

Seniorzy w Ząbkowicach Śląskich to bardzo aktywne i twórcze środowisko, które potrzebuje wsparcia indywidualnego. Tego problemu nie rozwiąże jedna osoba a jedynie kompleksowa pomoc, którą może zapewnić Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Wsparcia Rodziny. Trzeba pamiętać, że wśród seniorów są także osoby, które poszukują dodatkowego zatrudnienia i trzeba stworzyć dla nich takie rozwiązania, które umożliwią podjęcie przez nich pracy w warunkach dostosowanych do ich wieku. Seniorzy powinni posiadać również wiedzę dotyczącą swojego zdrowia i jak reagować na objawy chorobowe. Niebagatelną rolę odgrywa przy tym rekreacja i zdrowe żywienie, które mają bezpośredni wpływ na samopoczucie osoby starszej. W naszej miejscowości jest spora liczba osób profesjonalnie jak i z pasją zajmujących się zdrowym trybem życia, dla polepszenia samopoczucia i zdrowia. Wykorzystam ich umiejętności do tego, aby osoby starsze mogły korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

A co Pan proponuje w swoim programie mieszkańcom okolicznych wsi?

Wieś ma swoje potrzeby. Należy zwiększyć działania mające na względzie remonty dróg wiejskich z jednoczesną budową chodników i oświetlenia w miejscowościach, przez które one przebiegają. Mógłbym wymieniać tu poszczególne miejscowości naszej Gminy ale uważam, że nie ma takiej, która nie potrzebowałaby remontu i modernizacji swojej drogi. Do rozwiązania są również problemy związane z brakiem kanalizacji. Nie wszystko da się zrobić w ciągu jednej kadencji, dlatego wcześniej mówiłem o potrzebie nowego zdefiniowania priorytetów. Są problemy, nad którymi nie wystarczy się „pochylać”, ale trzeba je zacząć rozwiązywać. Brakuje miejsc aktywności mieszkańców. Będziemy tworzyli takie miejsca. W wielu miejscowościach społeczność wiejska jest bardzo podzielona i ubolewam, że czasami przyczyną są zasady korzystania z majątku gminnego. Innymi słowy coś co powinno łączyć powoduje podziały i to trzeba zmienić. Jednocześnie podejmę działania umożliwiające mieszkańcom terenów wiejskich korzystanie z przedsięwzięć kulturalnych i sportowych organizowanych w Ząbkowicach Śląskich, chociażby poprzez dostosowanie transportu gminnego do czasu i miejsca ich organizacji.

Niezwykle ważnym elementem w pracy burmistrza jest komunikowanie się z mieszkańcami. Jakie sposoby komunikacji z mieszkańcami wprowadzi Pan w przypadku wygrania wyborów?

Zgadzam się, że każdy mieszkaniec oczekuje od miejskich urzędników, w tym burmistrza, trzech rzeczy: szybkiej, merytorycznej i skutecznie podanej informacji. Informacja ta może dotyczyć zarówno sprawy indywidualnej mieszkańca, ale również obejmować działania, które powinny dotrzeć do większej grupy mieszkańców. W sprawach, które będą miały istotny wpływ na codzienne życie mieszkańców będę organizował konsultacje społeczne w celu wyrażenia przez nich opinii lub zajęcia oficjalnego stanowiska. W sprawach, które będą miały wpływ na żywotne interesy gminy, bądź przyszłość jej mieszkańców, będę organizował akcje informacyjne i konsultacje społeczne. Inną formą komunikacji z mieszkańcami będą przygotowywane kwartalne sprawozdania z działalności burmistrza, wydziałów urzędu i jednostek zajmujących się obsługą miasta i mieszkańców. Zamierzam zrezygnować z wyznaczonego jednego dnia w tygodniu na przyjmowanie mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość spotkania się z burmistrzem, w każdym czasie pracy urzędu, gdy tylko burmistrz będzie w urzędzie. 

Czy chciałby Pan coś dodać na koniec do naszego wywiadu?

Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w nadchodzących wyborach samorządowych. Państwa głos ma moc, razem zdecydujmy i wybierzmy  odpowiedzialny, przewidywalny, ale też bardziej dynamiczny kierunek rozwoju naszej Małej Ojczyzny. W imieniu własnym oraz kandydatów do Rady Miejskiej chciałbym podziękować wszystkim za udzielone wsparcie. Dziękuję za wszelkie formy Państwa aktywności. Znam gorycz porażki, ale też siłę zwycięstwa. Z pokorą i uznaniem przyjmę Państwa werdykt wyborczy i zapewniam, że jako włodarz będę czynił starania, by ząbkowiczanie czuli dumę i satysfakcję z miejsca w którym mieszkają. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności.