Która uczelnia najlepsza w Polsce, a jaki najlepszy kierunek studiów? Ranking Perspektyw 2024

środa, 26.6.2024 10:05 461 0

Uniwersytet Warszawski zwyciężył w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Uniwersytet Jagielloński zajął 2. miejsce, Politechnika Warszawska 3. Tak wygląda podium tegorocznego Rankingu.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie jest najlepszą uczelnią niepubliczną, a Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (ex aequo) najlepszymi publicznymi uczelniami zawodowymi.

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 25.

Kapituła przyznała Nagrodę Specjalną AWANS 2024 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który z miejsca 20. w ubiegłorocznym rankingu awansował na miejsce 12. w edycji 2024.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe w kraju(z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania co najmniej stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący szkoły wyższe kształcące na poziomie co najmniej magisterskim;
  • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 74 główne kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 31 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

O ile w rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, to w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów (ELA) i studia podyplomowe.

- Najważniejszymi odbiorcami naszego Rankingu są oczywiście maturzyści – mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju „fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 74 kierunki. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją. Jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajduje się ich ponad 1700, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 19. Za nim jest Uniwersytet Jagielloński (15 kierunków) i Politechnika Warszawska (13 kierunków).

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2024

1.     Uniwersytet Warszawski 100,0 pkt.
2.     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 98,0
3.     Politechnika Warszawska 85,0
4.     Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 81,3
5.     Politechnika Gdańska 80,1
6.     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 75,3
7.     Politechnika Wrocławska 74,6
8=   Politechnika Łódzka 74,0
8=   Politechnika Poznańska 74,0
10.    Warszawski Uniwersytet Medyczny 73,0
11.    Politechnika Śląska 70,7
12=  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 69,8
12=   Gdański Uniwersytet Medyczny 69,7
12=   Uniwersytet Medyczny w Łodzi 69,5
12=   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 69,3

Ranking Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2024

1.     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 100,0 pkt.
2.     Uniwersytet SWPS w Warszawie 81,8
3.     Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 78,8
4=   Akademia Finansów i Biznesu Vistula 71,8
4=   Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 71,4
6.     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 67,2
7.     Collegium Civitas w Warszawie 62,7
8.      Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 60,3
9.      Akademia Jagiellońska w Toruniu 57,8
10=   Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 56,3
10=   Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 56,3

Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2024

1=   Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 100,0 pkt.
1=   Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. 99,6
3.     Akademia Bialska im. Jana Pawła II 87,3
4.     Akademia Tarnowska 82,1
5.     Akademia Łomżyńska 76,3


Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2024

Administracja
Uniwersytet Warszawski

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Archeologia
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Architektura
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Automatyka i robotyka
ex aequo
Politechnika Poznańska
Politechnika Warszawska

Biologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Budownictwo
Politechnika Wrocławska

Chemia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Elektronika i telekomunikacja
ex aequo
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka
Uniwersytet Warszawski

Filozofia
Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Geodezja i kartografia
Politechnika Warszawska

Geografia
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Gospodarka przestrzenna
Politechnika Gdańska

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Warszawski

Informatyka i ekonometria
Uniwersytet Warszawski

Inżynieria biomedyczna
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Inżynieria chemiczna
Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Gdańska

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Kierunki o bezpieczeństwie
Uniwersytet Warszawski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kosmetologia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Logistyka
Politechnika Poznańska

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Mechanika i budowa maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Ochrona środowiska
Uniwersytet Warszawski

Ogrodnictwo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pedagogika
Uniwersytet Warszawski

Pedagogika specjalna
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Prawo
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Psychologia
Uniwersytet SWPS

Ratownictwo medyczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Technologia chemiczna
ex aequo
Politechnika Warszawska
Politechnika Gdańska

Teologia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Transport
ex aequo
Politechnika Warszawska
Politechnika Morska w Szczecinie

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Zarządzanie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Collegium Medicum

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: ranking.perspektywy.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)