Krajobraz kulturowy szlaku dawnej kolei Sowiogórskiej wpisany do rejestru zabytków

piątek, 11.6.2021 16:59 2902 0

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o wpisaniu  do rejestru zabytków krajobraz kulturowy szlaku dawnej kolei Sowiogórskiej.

- Jest to trudna decyzja obejmująca bardzo wydłużony pas terenu na odcinku górskim: Srebrna Góra- Góra Twierdza- Nowa Wieś Kłodzka-Wolibórz - Podlesie. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna - poinformował  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków-  Wpisujemy do rejestru zabytków nie tylko pojedyncze obiekty architektoniczne i zespoły budowlane, ale także krajobrazy kulturowe.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie zabytków krajobraz kulturowy to „postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka”.

- W rejestrze zabytków województwa dolnośląskiego mamy już podobną decyzję, powiązaną także ze Srebrną Górą. W 2017 roku do rejestru zabytków pod nr A/6057 wpisano historyczny zespół budowlany dawnych koszar w Srebrnej Górze, gm. Stoszowice, w skład którego wchodzą: Koszary Podłużne, mur oporowy, latryny, oraz krajobraz kulturowy z reliktami dawnych koszar w Srebrnej Górze, obejmujący Koszary Poprzeczne, Wartownię Dolną, Wartownię Górną, Piekarnię, Studnię, Stok bojowy - dodaje konserwator. 

 

źródło i foto: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków i polska-org

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)