komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

niedziela, 26 maja 2019

Filipa, Pauliny

Kozie Chrzepty - doroczny konkurs czytelniczy SBP

środa, 15.5.2019 09:25 , komentarze: 0 , odsłony: 668
kategorie artykułu:

Ząbkowickie koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza w trwającym Tygodniu Bibliotek 2019 konkurs dla czytelników ziemi ząbkowickiej. Szczegóły poniżej (pytania konkursowe oraz regulamin). Zgromadzoną pulę nagród koło SBP pozyskało dzięki spolegliwości sponsorów.

Podziękowania w pierwszej kolejności skierowane są do Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy, z miejscową kopalnią Gabra w Braszowicach. Za pakiet nowości wydawniczych brawa dla niezawodnego Wydawnictwa Agora. Składamy podziękowania również Starostwu Powiatowemu w Ząbkowicach Śl. oraz dwóm lokalnym instytucjom kultury: GCK w Kamieńcu Ząbk. i Twierdzy Srebrna Góra. Fotosy z autografem przekazała kołu pisarka Pani Joanna Bator. Przedsiębiorca, Pan Adam Pierzga ufundował dodatkowe kupony na książki.

 

 

KOZIE CHRZEPTY WCZORAJ I DZIŚ

Quiz czytelniczy

 

1. Proszę wymienić nazwy geograficzne przypisywane wzgórzom na południowy-zachód od Ząbkowic:

 

2. Proszę wymienić 4 najważniejsze wierzchołki masywu:

3. Jaka jest wysokość najwyższego wierzchołka?:

4. Wejście na ten szczyt uprawnia do zdobycia 2 odznak turystycznych. Których?:

 

5. Jaka skała głównie buduje wzgórze Bukowczyk?:

6. Jaka główna skała buduje wzgórza nad wsią Grochowa?

7. Co w przeszłości eksploatowano w kopalniach regionu (najmniej 4 przykłady):

 

8. Jaki minerał jest eksploatowany nieprzerwanie od poł. XIXw.?:      

9. Gdzie po raz pierwszy zapisano nazwę „Kozie Chrzepty”:

10. Na którym wierzchołku do lat 70.  XX w. stała wieża triangulacyjna:

11. Komu poświęcony jest zniszczony po II wojnie pomnik nad wsią Grochowa?:

12. W której powieści Andrzeja Sapkowskiego opisany jest sabat na Grochowcu?:

13. Który zakon był w średniowieczu właścicielem części terenu?:       

14. Co wybudowali na obrzeżach wzgórz Prusacy?:

15. Skąd pochodzi obiegowa nazwa drogi łączącej górne Braszowice z drogą nr 8?:

16. Jakie szlaki turystyczne piesze biegną przez wzgórza?:

17. Proszę podać nazwę studia nagrań umiejscowionego we wsi Budzów-Kolonia:

18. Jaki krzew (roślina chroniona) zakwita wczesną wiosną w lasach masywu?:

19. Która paproć z listy czerwonej księgi roślin występuje w masywie?:

20. Jakie leśnictwo jest administratorem rejonu?

 

R e g u l a m i n

 

I. Celem konkursu jest promocja bibliotekjako instytucji kultury będących źródłem rozwoju osobistego mieszkańców oraz rozkwitu społeczności lokalnych.                                                               

Zadanie konkursowe wiąże się z czytelnictwem oraz znajomością najbliższego rejonu. Polega na umiejętnym korzystaniu z zasobów bibliotek i innych źródeł informacji 

r e g i o n a l n e j.

 

Udział w konkursie jest sprawdzoną formą aktywności intelektualnej, przynoszącą satysfakcję czytelnikom - uczniom i osobom dorosłym; oryginalną sposobnością do sprawdzenia i uzupełnienia wiedzy i umiejętności. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i satysfakcji z osiągnięć w zakresie przewidzianym konkursem. 

II. Organizatorem konkursu jest:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, koło w Ząbkowicach Śląskich 

III. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców ziemi ząbkowickiej (powiatu ząbkowickiego). Organizator nadał mu formę quizu. Pytania dotyczą  w y ł ą c z n i e rejonu wzgórz Masywu Grochowskiego, okolic między Ząbkowicami-Braszowicami-Brzeźnicą-Grochową-Tarnowem. 

Wszystkie prace należy dostarczyć organizatorom do 31 maja2019 r. 

IV. Konkurs organizowany jest z okazji obchodzonego w maju Tygodnia Bibliotekprzebiegającego w tym roku pod hasłem „#biblioteka”

VI. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe: kupony na zakup książek; bilety do pałacu Marianny Orańskiej; fotosy z autografem pisarki Joanny Bator, materiały promocyjne powiatu, książki 

S p o n s o r z y : Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o.; Wydawnictwo Agora; Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl., GCK w Kamieńcu Ząbk., Twierdza Srebrna Góra, Pan Adam Pierzga

 

VII. Postanowienia ogólne:

-organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów oraz zdjęć z wręczania nagród. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z jury

- biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

- regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w siedzibach załączonych niżej bibliotek oraz na stronach internetowych doba.pl ifacebook.com/sbpzabkowice

                                        

Biblioteki przeprowadzające konkurs (miejsce złożenia prac):

  •        Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,
  •        Biblioteki Publiczne w Ciepłowodach, Braszowicach, Brzeźnicy, Kamieńcu Ząbk., Ząbkowicach Śl.
  •        Biblioteki szkolne: gimnazjum nr 1 Ząbkowice; SP w Stolcu, SP nr 2 w Kamieńcu Ząbk. oraz SP nr 2 w Ziębicach

 

 

Z a ł ą c z n i k  do  regulaminu

 

  •        Zgoda na udział w konkursie
  •        Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie

 

…………………………………

                                                                                              (miejscowość, data)

 

Ja niżej podpisany/a, ...................................................................................................................

  •        (imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………..
  •        niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie „Kozie Chrzepty wczoraj i dziś” na zasadach określonych w regulaminie konkursu
  •        wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację danych osobowych w celach określonych w regulaminie konkursu  oraz przetwarzanie ich zgodnie z obowiązującym prawem..

 

....................................................................

(czytelny podpis )

 

 

 

Wasze komentarze


sobota, 25.5.2019 00:00
czwartek, 23.5.2019 11:58
1
wtorek, 21.5.2019 10:25
1
piątek, 17.5.2019 09:00
poniedziałek, 6.5.2019 08:04
4
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Praca na GoWork
Praca na GoWork
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
ZGK Z?bkowice ?l.
ZGK Z?bkowice ?l.