komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 8 marca 2021

Beaty, Wincentego

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

środa, 27.1.2021 10:28 , komentarze: 0 , odsłony: 129
kategorie artykułu:

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027, które potrwają do 15 lutego 2021 r.

Dokument ten został wypracowany na podstawie doświadczeń płynących z dotychczasowego wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej - jedynej spośród polityk gospodarczych, która ma w pełni wspólnotowy charakter. Uwzględniono w nim także, w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, której wypracowywanie rozpoczęło się na nieformalnym spotkaniu Rady UE w maju 2016 roku.
W nowym okresie programowania to na państwach członkowskich będzie spoczywała większa odpowiedzialność za wdrażanie WPR. Państwa członkowskie będą miały większą swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, a także kształtowania zasad i warunków dostępu do wsparcia oraz precyzyjnego określenia rezultatów realizacji zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiednimi wskaźnikami) oraz stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania. Wymienione elementy zawarte są w projekcie Planu Strategicznego WPR. Stąd wynika ranga i  znaczenie przedkładanego obecnie do konsultacji publicznych dokumentu. Finalnie, w czerwcu 2018 r., Komisja Europejska (KE) zaproponowała  wieloletnie ramy budżetowe na okres 2021-2027 oraz pakiet projektów rozporządzeń, które określają, m.in. główne i szczegółowe cele Wspólnej Polityki Rolnej. KE zaznaczyła, że WPR musi zostać zmodernizowana i uproszczona, żeby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak m.in. wdrażanie działań w zakresie ochrony środowiska i  przeciwdziałania zmianom klimatu, lepsze ukierunkowanie wsparcia oraz powiązanie WPR z  badaniami naukowymi, innowacjami i  doradztwem a także transformacja cyfrowa w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Na poziomie kraju przyjęto Stanowisko Rządu RP wobec proponowanych przepisów, które zawiera wnioski i  propozycje dla wdrożenia założeń reformy WPR, a tym samym kreuje wyrazistą wizję przyszłości polskiego rolnictwa.

Wasze opinie są dla nas niezmiernie ważne, gdyż dzięki Waszemu doświadczeniu oraz wiedzy w kwestii obszarów wiejskich, będziemy mogli z Państwa pomocą wypracować strategię właściwie dostosowaną do rzeczywistych potrzeb mieszkańców wsi oraz rolników i przedsiębiorców.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

lub bezpośrednio na adres: dolnoslaski@arimr.gov.pl

 

ARiMR

 

Wasze komentarze

piątek, 5.3.2021 12:59
wtorek, 2.3.2021 09:24
poniedziałek, 1.3.2021 09:15
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe