Konkurs na najładniejszą posesję i balkon w gminie Ząbkowice Śl.

sobota, 31.7.2021 10:15 464 0

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie do wzięcia udziału w konkursie „Najładniejsza posesja i balkon w Gminie Ząbkowice Śląskie w 2021 roku".

Celem konkursu jest propagowanie zachowań proekologicznych lokalnej społeczności, dążenie do podniesienia poziomu czystości i estetyki posesji poprzez wyzwolenie u mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia, które jest miejscem przebywania i odpoczynku. Niniejszy konkurs poprzez współzawodnictwo ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Gminy.

Cele te będą realizowane poprzez: ogólne wrażenie i utrzymanie  czystości, ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji lub balkonu – różnorodność roślin (nasadzenia sezonowe, wieloletnie), obiekty małej architektury - altanki, oczka wodne, studnie, ławki itp. oraz oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji lub balkonu.

Konkurs przebiega w trzech kategoriach:

- najładniejsza posesja wiejska

- najładniejsza posesja miejska

- najładniejszy balkon

O nagrodę Burmistrza Ząbkowic Śląskich ubiegać się mogą władający posesją lub balkonem położonym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Gminy Ząbkowice Śląskie.

Zgłoszenia konkursowe należy składać od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie!

Źródło: zabkowiceslaskie.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)