Konferencja naukowa „700 lat Księstwa Ziębickiego”

wtorek, 6.9.2022 11:08 369 0

Zapraszamy w dniach 7-8 października 2022 r. do ziębickiego muzeum na konferencję naukową „700 lat Księstwa Ziębickiego”.

Program konferencji 700 lat Księstwa Ziębickiego

miejsce obrad: Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Rynek 44

7 października 2022 r., piątek

godz. 9:30 – Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic, otwarcie konferencji oraz wystawy

9:45 – Jarosław Żurawski, dyrektor Muzeum, wprowadzenie w problematykę sesji

wykłady:

10:00 – Rafał Eysymontt, Rozwój przestrzenny Ziębic od powstania do końca XVIII wieku

10:30 – Artur Boguszewicz, Zamki Księstwa Ziębickiego w średniowieczu

11:00–11:30 – dyskusja, przerwa kawowa

11:30 – Bartosz Grygorcewicz, Materiały archiwalne do dziejów Księstwa Ziębickiego w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Narodowego Archiwum w Pradze oraz Archiwum Państwowego w Wiedniu

12:00 – Dagmara Adamska, Kolonizacja na obszarze Księstwa Ziębickiego w średniowieczu

12:30–14:30 – dyskusja, przerwa obiadowa (obiad w godz. 13:00–14:30)

14:30 – Agnieszka Patała, Czternastowieczna nastawa ołtarzowa z kościoła w Ziębicach

15:00 – Romuald Kaczmarek, Grupa rzeźbiarska Św. Jerzego ze smokiem (XV w.) z kościoła farnego w Ziębicach

15:30–16:00 – dyskusja, przerwa kawowa

16:00 – Robert Heś, Ziębice w wojnie 1467 roku

16:30 – Karolina Wojtucka, Daniel Wojtucki, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w ośrodkach Księstwa Ziębickiego w wiekach XVI–XVIII

17:00 – dyskusja, podsumowanie pierwszego dnia obrad

8 października, sobota

10:00–10:30 – Agnieszka Seidel-Grzesińska, Programy ideowe nagrobków ziębickich Podiebradów – analiza porównawcza i wybrane problemy konserwatorskie

10:30–11:00 – Aleksandra Bek-Koreń, Rzeźba manierystyczna z Bazyliki św. Jerzego

11:00–11:30 – dyskusja, przerwa kawowa

11:30–12:00 – Dariusz Galewski, Barokizacja kościoła pielgrzymkowego w Bobolicach jako przykład stosunku do sztuki średniowiecznej na Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku

12:00–12:30 – Piotr Pelc, Księstwo Ziębickie i jego problematyka konserwatorska – omówienie wybranych przykładów  konserwacji  obiektów zabytkowych i dzieł sztuki pochodzących z tego terenu

12:30–14:30 – dyskusja, przerwa obiadowa (obiad w godz. 13:00–14:30)

14:30–15:00 – Sylwia Skowroń, Nie tylko Pomnik Orła Piastowskiego. Rzeźby Tadeusza Tellera w przestrzeni Ziębic

15:00–15:30 – Adam Organisty, Księstwo Ziębickie w sztuce ostatnich stuleci

15:30–16:00 – dyskusja, podsumowanie obrad

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)