Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

wtorek, 31.7.2018 15:27 1743 4

Koncepcja opracowywana jest jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Jest jednocześnie elementem wdrażania na poziomie lokalnym Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych.

Koncepcja ta określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim w tym:

  • optymalną sieć tras i dróg rowerowych w Powiecie Ząbkowickim w oparciu o analizę możliwości projektowych i realizacyjnych;
  • integrację systemu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego z układem zewnętrznym – w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe w tym powiązania transgraniczne;
  • standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów (MOR) tj. określenie standardów 
    i wytycznych do projektowania przebiegu i konstrukcji zaplanowanych dróg i tras rowerowych oraz dodatkowej infrastruktury rowerowej (wiaty, stojaki rowerowe, tablice z mapami, zespoły naprawcze do rowerów itp.) w tym opracowanie modelowego projektu zagospodarowania miejsca obsługi rowerzystów – do wykorzystania przy trasach rowerowych w Powiecie Ząbkowickim;
  • harmonogram realizacji działań;
  • zasady zarządzania infrastrukturą rowerową;
  • rekomendacje do wdrożenia dla gmin, organizacji i stowarzyszeń.

Od miesiąca września rozpoczną się spotkania robocze mające na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

W chwili obecnej Powiat Ząbkowicki kończy opracowywanie szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury niezbędnej do opracowywania ww. koncepcji.

 źródła: SP ZąbkowiceŚląskie

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

Ttt piątek, 10.08.2018 21:35
Bardziej zrobienie dróg dla traktorów
Gospodarz wtorek, 31.07.2018 18:13
A może by tak , koncepcja rozwoju gospodarczego, dodatkowe miejsca...
Roki sobota, 04.08.2018 23:05
Tak a pracodawcy ludzi znajdą w kosmosie wszędzie jest praca...
wtorek, 31.07.2018 20:15
Rowerem to za nieboszczki komuny jeździli do pracy