[FOTO] Zakończył się remont ul. Kolejowej w Ziębicach. Co zostało wykonane?

poniedziałek, 13.5.2024 14:30 1367 6

Zakończyła się przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego. Ziębicki magistrat poinformował o szczegółach inwestycji.

- Stan techniczny ulicy Kolejowej pozostawiał wiele do życzenia, droga wymagała pilnej przebudowy. Dotychczasowy właściciel, powiat ząbkowicki, nie był w stanie zrealizować remontu swojej drogi. Dlatego w 2022 r. gmina podjęła decyzję o przejęciu odcinka drogi od powiatu i pozyskała środki z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3,325 mln zł. To pozwoliło podjąć przygotowania do inwestycji. W przetargu wyłoniono wykonawcę, którym została firma Budbis z Nysy - poinformował Urząd Miejski w Ziębicach.

Przebudowano jezdnię, chodniki i zjazdy do posesji. Dodatkowo wymienione zostały sieci, przebudowano odwodnienie, wybudowano kanał technologiczny do późniejszego montażu nowych sieci. W trakcie realizacji zadania pojawiła się konieczność zamulania starych kanalizacji, które zostały odkryte w czasie budowy, a wcześniej nie były uwidocznione w dokumentacji i planach.

Starania pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach zaprocentowały zdobyciem dodatkowego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 295 279,13 zł. Dzięki tym środkom udało się zrealizować zadanie, które w znaczący sposób wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu dzięki przebudowie ulicy w obrębie czterech przejść dla pieszych i wykonaniu oznakowania poziomego przejść.

Dofinansowania stanowią 84% wartości zadania, które kosztowało łącznie 5 445 073,48 zł. 10 maja odbył się odbiór drogi w obecności burmistrza Ziębic, radnych miejskich, przedstawicieli wykonawcy i pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

/UM Ziębice/

Przeczytaj komentarze (6)

Komentarze (6)

mieszkanka środa, 15.05.2024 06:55
zakończył się remont ul. Kolejowej, ul. Różanej a kiedy zakończy się remont ul. Wojska Polskiego bo to zaczyna być już denerwujące i śmieszne
jk wtorek, 14.05.2024 14:17
Jeszcze większy dramat - nie widzę plebana z kropidłem
jk wtorek, 14.05.2024 11:50
Za to zniszczono ul Nadrzeczną
ziebiczanin poniedziałek, 13.05.2024 14:56
dramat nie widzę ochala
Iii wtorek, 14.05.2024 20:03
Ochal jest w radzie powiatu. Nie wiem ale się wypowiem.
Mnich poniedziałek, 13.05.2024 16:49
Dziwne? Przecież już po wyborach!