Bardo w pierwszej 50 miasteczek w kraju, które pozyskały najwięcej środków UE w latach 2014–2021

wtorek, 8.11.2022 12:35 1149 1

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało kolejny ranking podsumowujący ostatnie lata działalności samorządów w Polsce. Tym razem raport dotyczy  wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014–2021. W pierwszej 50 miasteczek znalazło się Bardo z wynikiem 3445,23 zł per capita, czyli na mieszkańca.

 

- Kolejny budżet wieloletni Unii Europejskiej skończył się w 2020 roku, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regułami środki mogą być wydawane jeszcze w kolejnych latach. W naszym rankingu posługujemy się danymi ze sprawozdań budżetowych o faktycznie poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkach, a nie zestawieniami umów zawartych na realizację kolejnych projektów. Wydatki z budżetu 2014–2020 będą jeszcze pojawiać się w kolejnych sprawozdaniach samorządów, tych dotyczących roku 2022. Niemniej jednak dane, które pokazujemy, to już końcówka tej bardzo szczodrej dla Polski perspektywy finansowej, prezentowane zestawienia mają zatem charakter zbliżony do podsumowania całego siedmioletniego okresu - mówią autorzy rankingu - Co jest o tyle istotne, że nie bardzo wiadomo, czego oczekiwać w przyszłości. Doskonale znane są kłopoty z uruchomieniem kolejnych, niebagatelnych środków zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. Trudno przewidzieć, kiedy i w jaki sposób problem będzie rozwiązany, trudno też wykluczyć jego wpływ na środki dla Polski z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kolejnym budżecie wieloletnim.

Jak w rankingu wypadły samorządu powiatu ząbkowickiego?

POWIAT ZĄBKOWICKI - 238,59 zł per capita wydatków ze środków UE w latach 2014–2021  252 miejsce w rankingu na 314 ujętych powiatów) 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - 1039,13 zł, 140  miejsce na 267 miast powiatowych w rankingu

BARDO - 3445,23 zł, 45 miejsce na 620 miasteczek w rankingu

ZŁOTY STOK - 2371,86 zł, 118 miejsce na 620 miasteczek w rankingu  

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - 1978,41 zł, 185 miejsce na 620 miasteczek w rankingu

ZIĘBICE - 486,06 zł, 549 miejsce na 620 miasteczek w rankingu

STOSZOWICE - 1387,04 zł, 786 miejsce na 1523 gminy wiejskie w rankingu

CIEPŁOWODY - 773,06zł, 1225 miejsce na 1523 gminy wiejskie w rankingu

 

 

 

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Gość wtorek, 08.11.2022 14:00
https://doba.pl/dza/artykul/bardo-w-pier
wszej-50-miasteczek-w-kraju-ktore-pozysk
aly-najwiecej-srodkow-ue-w-latach-2014-2
021/29260/0#