Opieka wytchnieniowa i osobisty asystent. Wsparcie osób niepełnosprawnych w gminie Ząbkowice Śląskie

wtorek, 8.6.2021 09:41 509 0

Gmina Ząbkowice Śląskie przedstawiła dwa programy wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu gminy - to "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka Wytchnieniowa".

 

 

W ramach projektu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" zaplanowano pomoc dla 24 osób przez 33 godziny miesięcznie przez 10 miesięcy w roku 2021.

Zatrudnionych zostanie 12 asystentów. Głównym celem projektu jest wsparcie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Asystent pomoże:

- w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),

- w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

- w załatwianiu spraw urzędowych,

- w nawiązaniu kontaktu czy współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała kwotę 331 795,80 zł na projekt. 

 

 

Natomiast w ramach programu "Opieka Wytchnieniowa" gmina Ząbkowice Śląskie planuje objąć usługami opieki wytchnieniowej troje dzieci oraz troje dorosłych w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. Oznacza to pomoc dla 6 opiekunów przez cały rok, w wymiarze 120 godzin dla każdej osoby.

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała na ten cel 29 335,20 zł.

Program przeznaczony jest dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)