Odnowa Dolnośląskiej Wsi - cztery gminy z dotacjami

wtorek, 29.6.2021 14:06 2580 4

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs na projekty do realizacji w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Do dofinansowania zakwalifikowało się 46 projektów na łączną kwotę 1 309 597 zł.

 

- Ponad 110 projektów, które uzyskały dofinansowanie, to wiele ważnych inwestycji m.in. na boiska, place zabaw, świetlice i inne miejsca rekreacji niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski uzyskały akceptację – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50% kosztów. 

Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.  Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnych małych ojczyzn poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego.

Z powiatu ząbkowickiego dotację otrzymały:

Bardo

  • Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Dzbanów - 30 000,00 zł

Stoszowice

  • Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudnicy - 30 000,00 zł

Złoty Stok

  • Budowa wiaty w Błotnicy - etap I - 30 000,00 zł

Ziębice

  • Budowa placu zabaw w miejscowości Wigańcice - 30 000,00 zł

 

 

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

Os wtorek, 29.06.2021 15:44
Z czego sa te wiaty??? Że kosz 30tys kpina...
W czwartek, 01.07.2021 11:11
Jak 30tyś?? Max 50% dofinansowania to ta wiata kosztuje minimum 60 tyś
Bt wtorek, 29.06.2021 21:57
A Ząbkowice Śląskie jak zwykle nic
Hahaha wtorek, 29.06.2021 17:20
No proszę, a tak niedawno były wójt Kamieńca, forsując swój...