komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 9 sierpnia 2020

Romana, Ryszarda

Radni wyrazili zgodę na rozwiązanie przez szkołę stosunku pracy z radną Cwek

poniedziałek, 6.5.2019 15:50 , komentarze: 18 , odsłony: 12433
kategorie artykułu:

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki radni wyrazili zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Chodzi o opozycyjną radną Elżbietę Cwek, nauczycielkę w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Kamieniec Ząbkowicki. Powodem ma być redukcja etatów nauczycielskich związanych z likwidacją gimnazjów.

 

Elżbieta Cwek jest radną z KWW Marka Waszczka już drugą kadencję. Pracuje jako pedagog szkolny i bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim. Na ostatniej sesji procedowana była uchwała w sprawie wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, dotycząca właśnie radnej Cwek.

Powodem rozwiązania stosunku pracy ma być konieczność dostosowania ilości i struktury zatrudnienia kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 do liczby oddziałów (klas).  Po likwidacji gimnazjów zmniejszyła się liczba uczniów i dlatego nie ma możliwości utrzymania dotychczasowej liczby nauczycieli.

Radna Elżbieta Cwek nie uczestniczyła w sesji, gdyż pełniła rolę opiekuna na wycieczce szkolnej, odniosła się jednak do uchwały, która dotyczy jej osoby. Wystosowała pismo na ręce przewodniczącej rady, Bernadetty Chodasewicz, w którym stwierdza, że odbiera to jako atak na swoją osobę, który jej zdaniem ma podłoże przede wszystkim w pełnionej funkcji radnego. 

- W uzasadnieniu uchwały zarzuca mi się brak kompetencji do prowadzenia ewentualnie innych zajęć. Mija się to z prawdą. Otóż, posiadam kwalifikacje w szczególności w zakresie pedagoga szkolnego, ukończenie studium wychowania przedszkolnego (nauczanie w klasach 1-3), przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne), oligofrenopedagogiki, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, wychowanie do życia w rodzinie klas 4-8 oraz bibliotekoznawstwo.  Kolejnym argumentem, który ma przemawiać za zgodą Rady Gminy na rozwiązanie ze mną stosunku pracy jest posiadanie przeze mnie uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego [rodzaj świadczenia przedemerytalnego – przyp. red.] . Zauważyć należy, że jest to uprawnienie, prawo nauczyciela, zaznaczam: prawo, a nie jego obowiązek. Co więcej, świadczenie kompensacyjne nie przysługuje z urzędu, lecz procedurę wszczęcia postępowania przyznającego świadczenie rozpoczyna się na wniosek samego nauczyciela. Żadna regulacja prawna, nie daje organowi zarówno wykonawczemu, jak i stanowiącemu gminy jakiegokolwiek prawa do dysponowania moim potencjalnym świadczeniem, które nabyć mogę jedynie na mój wniosek i po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wnioskujący pominął w uzasadnieniu milczeniem fakt, iż z uwagi na wiek i staż pracy jestem objęta ochroną przed wypowiedzeniem stosunku pracy, a zgoda na jego wypowiedzenie prowadzi do naruszenia moich praw pracowniczych. Projekt arkusza organizacyjnego, w którym nie zostałam ujęta jako pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 został dokładnie przeanalizowany przez zakładową organizację związkową. Wnioski z analizy dokonane przez zarząd ZNP były jednoznaczne: prawidłowy, obiektywny podział godzin pozwoli nie tylko na moje dalsze zatrudnienie, ale i pozostałych nauczycieli. O tym fakcie zarząd oddziału ZNP w Kamieńcu Ząbkowickim poinformował dyrektorów SP 1 i 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, wójta gminy oraz kuratorium oświaty we Wrocławiu – napisała w piśmie Elżbieta Cwek.

Następnie radna odwołała się do obiektywizmu radnych, apelując zarazem o szczegółową analizę sytuacji przed podjęciem decyzji i wnosząc o niepodejmowanie uchwały.  Radni nie przychylili się jednak do jej argumentów i rada gminy przyjęła uchwałę 9 głosami za przy 4 głosach przeciwnych.

Swoje decyzje tłumaczyła zebranym na sesji także dyrektor SP nr 1:

- Od września 2019 roku limit godzin, jakimi dysponuje dyrektor szkoły w szkolnym planie nauczania, zmniejszył się o 179, w uproszczeniu jest to 10 etatów nauczycielskich, licząc te 18 godzin pensum. W związku z tym dyrektor musi podejmować niepopularne decyzje związane z wypowiadaniem i ograniczaniem stosunku pracy, czy przenoszeniem nauczycieli w stan nieczynny. W tym roku szkolnym, niestety, musiałam podjąć takie decyzje w stosunku do 4 nauczycieli. Mam obowiązek stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia, nie są to moje jakieś indywidualne i nieobiektywne decyzje. Chciałam prosić radę, aby umożliwiła mi zastosowanie tych wszystkich kryteriów, które stosuje wobec wszystkich innych nauczycieli również wobec pani Elżbiety Cwek, ponieważ obecnie jest ona chroniona immunitetem jako radna, ale także już od kilkunastu lat była pod ochroną jako działacz związkowy – tłumaczyła Bożena Kołodziej, dyrektor SP nr 1w Kamieńcu Ząbkowickim, wyjaśniając jednocześnie, że radna nie ma okresu ochronnego przed zwolnieniem (4 lata przed emeryturą),  jak podała w piśmie, gdyż zatrudniona jest przez mianowanie. Dyrektor dodawała, że w momencie połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 z gimnazjum grono pedagogiczne składało się z 46 nauczycieli we wspominanym projekcie organizacyjnym jest ich 35.

- Nowe przepisy prawa oświatowego, zobowiązują dyrektora w pierwszym kroku do zaproponowania nauczycielowi, dla którego nie ma godzin przejścia w stan nieczynny. Taką propozycję dostało tych czworo nauczycieli.  Jeszcze nie zapadła decyzja, czy będzie to wypowiedzenie, wszystko zależy od tego czy ci nauczyciele przyjmą propozycję – kończyła swoją wypowiedź Bożena Kołodziej.  

Działania dyrekcji pochwalił wójt gminy Marcin Czerniec:

- Działania dyrekcji są działaniami roztropnymi. (...)Nauczyciel przechodząc w stan nieczynny otrzymuje pełne wynagrodzenie. Po pełnym wynagrodzeniu przechodzi na świadczenie kompensacyjne, które w dużej mierze jest odpowiednikiem uposażenia, które otrzymuje jako nauczyciel do czasu, kiedy odejdzie na tzw. pełną emeryturę. Chciałbym, żeby wielu naszych emerytów z gminy Kamieniec Ząbkowicki mogło otrzymać takie pieniądze będąc już na emeryturze. Mamy też drugą  stronę, to wybór dyrektora szkoły, kogo tej pracy pozbawić. Bo jeśli nie ten nauczyciel, który ma już pełne świadczenie bądź świadczenie kompensacyjne, to przecież po drugiej stronie są młode osoby, które pracują i są dopiero u progu swojej kariery zawodowej, dla których też w tej szkole fizycznie tych godzin by nie było. Kogo dyrektorka ma zwolnić? Czy tę osobę, która ma 35-lat, czy tę, która ma 56 i ma już pełne świadczenie i może w każdej chwili spokojnie realizować się zawodowo czy też pozazawodowo w innych obszarach. Przecież mamy dodatkowe w szkołach ponadgimnazjalnych. Niektóre powiaty wokół będą zapewne przyjmowały dodatkowych nauczycieli ze względu na dodatkowy rocznik. (…) Obiektywnie mamy mniej dzieci o ponad 100 i o tym trzeba mówić – mówił Marcin Czerniec.

Sprawa wywołała wśród mieszkańców wiele dyskusji i pytań. W związku z redukcją etatów na wtorkowy wieczór zwołane zostało zebranie szkolnej Rady Rodziców.

 

 

 

Wasze komentarze

Myślę że większość komentarzy negatywnych pod adresem pani Cwek do dzieło tych, którzy zaopatrują się w wiadro wazeliny i walą do wójta w wiadomym celu. Albo tych którzy brali udział. w tym haniebnym głosowaniu. Radni nieporadni jak wam chodzić po ulicach Kamieńca i jeszcze ludziom w oczy patrzeć. Wstyd zaprzańcy za byle g.... honor i dobre imię sprzedać o czym ja mówię przecież to dla was abstrakcja . Tfuuuu. Brać udział w tak podłej zemście!!! Jedyne jest pocieszające, że i na was przyjdzie kolej

czwartek, 09.05.2019 22:30:11 autor: Tfuuu

Prawda przykre ale prawdziwe
czwartek, 09.05.2019 23:37 autor: lis
Brak słów do takich ludzi jak wójt i radni.
poniedziałek, 06.05.2019 19:26 autor:
Argumenty nie do podważenia! Decyzje i działania poniżej krytyki! Ale...
poniedziałek, 06.05.2019 20:26 autor: Wszystko rozumiem
Czy gdyby radna Cwek należała do większościowej opcji wójta Marcina...
poniedziałek, 06.05.2019 20:40 autor: kto rozdaje karty?
Moze waszczuku jej fuche zalatwi...takie kompetencje...
poniedziałek, 06.05.2019 18:17 autor: Uczn
piątek, 7.8.2020 14:53
czwartek, 6.8.2020 15:12
środa, 5.8.2020 15:19
środa, 5.8.2020 15:17
wtorek, 4.8.2020 14:37
1
poniedziałek, 3.8.2020 15:16
poniedziałek, 3.8.2020 11:07
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele