Kolejne drogi powiatowe jak nowe. Remont Gliwickiej w Ziębicach i drogi w Starczówku dobiegł końca

środa, 4.5.2022 12:50 1235 1

Powiat Ząbkowicki we współpracy z Gminą Ziębice zakończył realizację dwóch ważnych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach, km 1+746 – 1+866 (km projektowy 1+300 – 1+420)” oraz Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek km 5+322 – 5+862 i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice km 0+006 – 0+286”.

 

Zakres robót w ramach zadania przebudowy ulicy Gliwickiej w Ziębicach obejmował:
a) korytowanie,
b) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy,
c) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego,
d) przebudowa zjazdów,
e) budowa kanału technologicznego,
f) wykonanie poboczy,
g) roboty ziemne,
h) wykonanie oznakowania poziomego,
i) nadzór inwestorski.

Wartość zadania ogółem: 656.678,91 zł;
Powiat Ząbkowicki wydatkował 540.796,80 zł;
Gmina Ziębice dofinansowała zadanie w kwocie 115.882,11 zł.

Zakres w ramach zadania remontu drogi powiatowej w Starczówku obejmował:
a) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego,
b) wykonanie poboczy,
c) roboty ziemne,
d) nadzór nad zakresem robót remontowych.

Wartość zadania ogółem: 424.914,69 zł; (Gmina Ziębice w całości finansowała to zadanie).

 

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

ja sobota, 07.05.2022 12:21
Taa "Gliwicka" fragmentem zrobiona na wysokości Kolonii Górnik a od...