Kolejna sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. za nami. Jakie decyzje podjęto?

piątek, 27.5.2022 09:11 2250 0

LXII posiedzenie Radnych Rady Miejskiej, które odbyło się 26 maja 2022 r. to przede wszystkim ważne decyzje w zakresie zwiększenia środków na remont Przedszkola Publicznego Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Hali Słonecznej.

Przyjęto następujące zmiany w budżecie miasta i gminy na 2022 rok:

 • przebudowa pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich – zwiększenie środków o 357 411,36 zł;
 • termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich – zwiększenie środków o 600 000,00 zł na remont Przedszkola Publicznego Nr 5;
 • przebudowa Hali Słonecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu adaptacji pomieszczeń na cele hotelowe – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu w związku z zapotrzebowaniem na większą ilość miejsc hotelowych dla obozów sportowych – 150 000,00 zł.

Porządek obrad:        

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 12.04.2022 r. oraz 28.04.2022 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych. (projekt nr 1)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych ze złożami: „Kluczowa”, „Brodziszów I” oraz „Brodziszów – Kłośnik”. (projekt nr 2)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych ze złożami: „Kluczowa”, „Brodziszów I” oraz „Brodziszów – Kłośnik”. ( projekt nr 3)  
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. (projekt nr 4)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 5)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. (projekt nr 6)
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 7)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. (projekt nr 8).  
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.

Gm. Ząbkowice Śl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)