komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 18 września 2020

Irmy, Stanislawa

Jak funkcjonuje powiat ząbkowicki po tygodniu ograniczeń? Najważniejsze informacje

czwartek, 19.3.2020 12:22 , komentarze: 1 , odsłony: 1827
kategorie artykułu:

 Od tygodnia w Polsce w celu ograniczenia zarażenia wirusem covid 19 wprowadzane są ograniczenia pracy urzędów, szkół i wielu innych jednostek. Mieszkańcy proszeni są o przebywanie w domach. W związku z tym przypominamy i informujemy, jak w powiecie ząbkowickim pracują różnego rodzaju instytucje i jak można załatwiać najpilniejsze sprawy.  

Urzędy miast i gmin oraz jednostki organizacyjne

Starostwo Powiatowe

W związku z wprowadzeniem działań zapobiegających rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich będzie zamknięte dla klientów od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Sprawy pilne, wymagające natychmiastowego załatwienia będą realizowane wyłącznie po uprzednich konsultacjach telefonicznych z pracownikami wydziałów merytorycznych.

Wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów

 Powiatowy Urząd Pracy

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu od wtorku 17 marca 2020 roku czasowo ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów.

Oznacza to, że do odwołania osobisty dostęp do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich oraz Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Ziębicach będzie niemożliwy. Wszyscy Państwo będziecie obsługiwani drogą telefoniczną i korzystając z usług elektronicznych (poczta elektroniczna oraz platforma praca.gov.pl) lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.
 
Rejestracja w urzędzie
Zarejestrować się jako osoba bezrobotna można korzystając z platformy praca.gov.pl posiadając profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Osoba otrzyma za pośrednictwem portalu praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

Potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy
Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin na karcie wizyt w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoim doradcą klienta, w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

Numery kontaktowe do doradców klienta KLIKNIJ TUTAJ 

Współpraca z pracodawcami
 
Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wpisane do ewidencji oświadczeń, będą wysyłane do pracodawców listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy możliwe będzie drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 748166703 lub email.
 Ten sposób potwierdzania gotowości będzie obowiązywał do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie

 

Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich 

W związku z pandemią wirusa SARS-COV-2 nastąpiła zmiana zasad obsługi podatnika w dolnośląskich urzędach skarbowych. Także Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich będzie zamknięty od 13 do 27 marca 2020 r.

Jak załatwić sprawę i rozliczyć PIT 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Ząbkowicach Śląskich

PCPR będzie zamknięte dla klientów od dnia 16.03.2020 r. do odwołania

Sprawy pilne, wymagające natychmiastowego załatwienia będą realizowane wyłącznie po uprzednich konsultacjach telefonicznych z pracownikami pod numerem telefonu 748 156 000,748 157-316  lub pod adresem mailowym: sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śl.

 W związku z wprowadzeniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich realizują swoje obowiązki w sposób regularny w przyjętych godzinach pracy urzędu, jednak w trosce o Państwa i pracowników Stacji zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego, kontaktować się z pracownikami PSSE drogą telefoniczną lub e-mailową

Dane kontaktowe TUTAJ

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich

Bardo

w związku z wprowadzeniem działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wszystkie jednostki gminne oraz UMiG w Bardzieod 16 marca 2020r. zmieniają godziny pracy:

UMiG W Bardzie 7.30-14.00
OPS 7.30-14.00
CKiB 8.00-14.00
Zakład Komunalny 6.30-14.00

URZĄD MIASTA I GMINY BARDO
1. Pracownicy UMiG realizują swoje obowiązki w sposób niezmieniony,
2. Zaleca się aby wszystkie sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez portal podatkowy (instrukcja logowania do portalu poniżej)
3. Sprawy pilne i niecierpiące zwłoki będą załatwiane wg następującej procedury:
– w przedsionku UMiG znajdować się będzie stolik, krzesło oraz telefon za pomocą którego interesant będzie kontaktował się z urzędnikiem,
– jeżeli sytuacja będzie wymagała złożenia dokumentów pracownik
(w maseczce ochronnej i rękawiczkach) odbierze składaną korespondencję.
– następnie pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
4. Drzwi wejściowe do UMiG od strony parkingu będą zamknięte.
5. Przyjęte procedury obowiązywać będą od poniedziałku 16 marca 2020r. do odwołania.

Więcej informacji na temat funkcjonowania jednostek gminy Bardo TUTAJ

 

Ciepłowody 

 Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Urzędu Gminy wprowadza się ograniczenie wejścia.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego a wszelkie niezbędne informacje udzielane są w Punkcie Informacji.

 

Stoszowice

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenie epidemicznego związanego z koronawirusem, podejmując działania profilaktyczne zwracam się z prośbą o ograniczenie od dnia 16 marca 2020 r. wizyt w Urzędzie Gminy Stoszowice do niezbędnego minimum.

Wszelkie zapytania należy kierować telefonicznie, mailowo lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej:

Urząd Gminy w Stoszowicach

telefon: (74) 8164 510

e-mail: gmina@stoszowice.pl

Wszystkie osoby, które w najbliższych dniach planują załatwić sprawy
w Urzędzie, powinny sprawdzić czy istnieje możliwość ich realizacji np. poprzez złożenia wymaganych wniosków za pośrednictwem platform internetowych.

Wszelkie wpłaty z tytułu należności podatkowych należy dokonywać za pośrednictwem usług pocztowych lub bankowych np. w formie płatności elektronicznych na rachunek nr:

14 9533 1014 2003 0000 0185 0006

natomiast z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi– na przydzielone indywidualne numery kont.

Powyższe zalecenie podejmowane jest w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i pracowników administracji samorządowej. Jednocześnie informuję, że dalsze decyzje podejmowane będą w zależności od bieżącej sytuacji.

Informacja o funkcjonowaniu jednostek gminy Stoszowice TUTAJ

 

Ząbkowice Śląskie

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich funkcjonuje normalnie i realizuje swoje zadania w sposób ciągły i nieprzerwany. Jednak w trosce o bezpieczeństwo i w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, podjęte zostały następujące kroki:

1. Wejście do budynku urzędu możliwe jest jedynie od ul. 1 Maja
2. Do budynku może jednocześnie wejść maksymalnie 5 osób
3. Biuro Obsługi Interesanta będzie obsługiwało mieszkańców pojedynczo
4. Prosimy o załatwianie wszelkich możliwych spraw drogą elektroniczną: przez ePUAP  i mailowo oraz telefonicznie
5. W trosce o sprawną obsługę prosimy, aby sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu z urzędnikiem w formie pisemnej pozostawiać w zamontowanej przy wejściu do urzędu skrzynce pocztowej

Więcej na temat funkcjonowania Gminy Ząbkowice Śląskie

 

Ziębice

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Urząd Miejski w Ziębicach

wprowadza do odwołania ograniczenia w dostępie dla interesantów. W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki kontakt po telefonicznym uzgodnieniu pod numerem

 74 816 38 70

Załatw sprawę korzystając z dostępnych form:

e-mail: urzad@ziebice.pl

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Aktualne informacje i dostępne formularze na stronie www.ziebice.pl.

Informujemy, że istnieje możliwość pozostawienia pism, wniosków lub deklaracji w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do urzędu.

KASA Urzędu Miejskiego nieczynna od 17.03.2020 r. do odwołania.

 Prosimy o dokonywanie wpłat z wykorzystaniem płatności elektronicznych, w bankach lub na poczcie z wykorzystaniem indywidualnych numerów rachunków bankowych.

 Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ziębicach wykonują swoje obowiązki z ograniczeniem kontaktu osobistego z petentami.

Więcej na temat funkcjonowania Gminy Ziębice TUTAJ

 

Złoty Stok

Urząd Miejski w Złotym Stoku ograniczył bezpośredni osobisty kontakt z petentami. Prosimy o kontakt telefoniczny: sekretariat 74 816 41 64, USC i sprawy obywatelskie 74 816 41 42 lub mailem um@zlotystok.pl W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy prosimy o zachowanie zgodne z informacją podaną przy wejściu do Urzędu.

 

Wszelkie informacje dotyczące opłat za wywóz odpadów komunalnych, wpłat należności z tytułu podatków, czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania gruntów oraz innych opłat wobec Gminy Złoty Stok można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną:

  •          opłata za odbiór odpadów komunalnych  - tel. 74 816 41 51, e-mail: ok@zlotystok.pl;
  •          podatki i inne płatności - 74 816 41 47, e-mail: m.krol@zlotystok.pl.

Jednocześnie przypominamy, że każdy podatnik otrzymał decyzję wymiarową na 2020 rok, na której znajduje się kwota należnego podatku oraz indywidualny rachunek bankowy potrzebny do wykonania elektronicznego przelewu bankowego. Nie ma  konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miejskim. Indywidualne rachunki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Informujemy również, że opłatę skarbową można dokonać przelewem bankowym na rachunek Gminy Złoty Stok nr 09 9533 1069 2008 0006 8303 0003.

Więcej o funkcjonowaniu gminy Złoty Stok TUTAJ

 

Restauracje

13 marca premier Mateusz Morawiecki wprowadził zakaz dotyczący otwarcia restauracji, barów, pizzerii. W tej sytuacji wiele barów i restauracji w powiecie ząbkowickim z prowadzi działalność jedynie na wynos i dowóz.

Adresy restauracji, z których oferty można skorzystać.

 

Targowisko

Od wtorku 17 marca targowisko w Ząbkowicach Śląskich będzie zamknięte aż do 27 marca - poinformował administrator obiektu klub Orzeł Ząbkowice Śląskie. 

POLICJA

W czasie, gdy wiele osób unika wychodzenia z domu, wiele instytucji jest zamkniętych policjanci cały czas są na służbie i komendy oraz komisariaty są otwarte. Apelujemy jednak o to, aby stosować się do zaleceń służb sanitarnych, a do jednostek przychodzić tylko w sprawach pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa. Kontakt z policjantami może ułatwić nam aplikacja Moja Komenda – do pobrania bezpłatnie na smartfony. Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać numery do dzielnicowych i do najbliższej jednostki Policji.

STRAŻ POŻARNA

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym rozwojem - w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa apelujemy o ograniczenie wizyt w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. do spraw pilnych, w miarę możliwości o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem - przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: kpzabkowice@kwpsp.wroc.pl, fax (74) 815 76 83, pobieranie wniosków drogą elektroniczną, zasięgania niezbędnych informacji drogą telefoniczną: 

SEKCJA OPERACYJNO-SZKOLENIOWA: (74) 8 157 371, wew. 30
STANOWISKO KIEROWANIA: (74) 8 157 375
SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA: (74) 8 157 371, wew. 20
SEKCJA ORGANIZACYJNO-KADROWA: (74) 8 157 371, wew. 70
SEKCJA FINANSÓW: (74) 8 157 371, wew. 60
SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNA: (74) 8 157 371, wew. 50
JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA: (74) 8 157 371, wew. 15
SEKRETARIAT  KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP: (74) 8 157 371

 Działania mają charakter profilaktyczny i mogą ulec zmianie, będziemy o tym informować na bieżąco. Jednocześnie informujemy, że ze względu na realizację przez podmioty Państwowej Straży Pożarnej uzasadnionych przedsięwzięć przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 termin załatwiania spraw urzędowych może ulec wydłużeniu.

 PRZYCHODNIE

Do wszystkich przychodni można telefonować i w ten sposób zamawiać recepty. Także przez telefon są udzielane porady lekarskie. Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.

Jeśli wolisz napisać maila zapraszamy do kontaktu przez stronę Zadaj pytanie TIP

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

  1. zalecenia
  2. e-zwolnienie
  3. e-receptę
  4. sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

  1. ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa
  2. ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych
  3. rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
  4. skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu - zaznacza Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Ważne!
Godziny teleporad ustalają placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
Sprawdź, które placówki POZ udzielają teleporad w Twoim regionie (wyciąg)

Bardo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grażyna Iwan-Dyś, Jacek Zwierzchowski S.C.
Grunwaldzka 11, te. 74 8171 340 (343)
Budzów
"Ars-Medica"
Budzów 178 tel. 74 818 18 24
Ciepłowody
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia    
Szkolna 4, tel. 74 81 03 474 (wew. 23)
Henryków
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Agm-Med"    
Henryka Brodatego 55, tel. 510 265 293; 74 810 50 91
Kamieniec Ząbkowicki
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus Plus Sp. z o.o.    
Nauczycielska 2, tel. 74 817 31 81
Ząbkowice Śląskie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dobromed"
Wrocławska 32, tel. 74 815 19 50
Ziębice
"NZOZ Bbs Przychodnia Lekarska" Bednarczyk Henryk, Bednarczyk Bożena, Bury Zdzisława
Wąska 15/17, tel. 74 819 19 29; 74 819 29 41; 600 053 086

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ

 APTEKI

Wprowadzenie strefy buforowej dla pacjentów oraz jednoczesna obsługa tylko czterech pacjentów- to nowe procedury wprowadzone związane z profilaktyką zakażeń koronawirusem w aptekach. W każdej aptece mogą zostać wprowadzone indywidualne zasady dla klientów.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Od 13 do 31 marca w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia, za wyjątkiem spraw pilnych. Zarządzeniem prezesa sądu od 13 marca do odwołania ograniczono przyjmowanie interesantów.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID - 19 wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich wstrzymano przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Sekretariatów, Sekcji, Oddziałów oraz zamknięto Czytelnie Akt od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania.
Wszelkie skargi, wnioski, prośby należy kierować do Sądu drogą pisemną lub mailową.
Dodatkowo do odwołania wstrzymano dyżury mediatorów w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl.
Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową .
Prosimy także, aby wszelkie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. dokonywać w sposób elektroniczny.

Centra i Ośrodki Kultury, Biblioteki, Kina

Wszystkie biblioteki, kina, gminne ośrodki kultury zawiesiły działalność i są zamknięte. 

Obiekty Sportowe

Wszystkie obiekty sportowe boiska, Orliki,  a także stadiony, Hala Słoneczna i Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich zawiesiły działalność. 

Sklepy spożywcze

Sklepy spożywcze na terenie powiatu pracują nieprzerwanie, z tą różnicą, że niektóre pozmieniały godziny otwarcia, wydłużając lub skracając je oraz ograniczając liczbę klientów znajdujących jednocześnie w sklepie.

 

 

 

 

Wasze komentarze

środa, 16.9.2020 11:46
2
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.