Inwestycje w gminie Ząbkowice Śląskie

piątek, 16.7.2021 11:22 1009 1

Kolejne pozytywne decyzje - dzięki wprowadzonym zmianom w budżecie możliwa będzie realizacja wielu ważnych dla Mieszkańców zadań inwestycyjnych, związanych z poprawą infrastruktury drogowej, kanalizacji deszczowej oraz zwiększeniem bezpieczeństwa.

Wśród zmian budżetowych znalazły się także dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - zwiększenie o 365 990 zł do 415 990 zł.

246 100 zł na modernizację placówek oświatowych - w wakacje zostaną przeprowadzone remonty w naszych szkołach i przedszkolach - modernizacje, naprawy i doposażenie placówek stworzą dzieciom przedszkolnym i uczniom jeszcze lepsze warunki do rozwoju i nauki.

Źródło: FB Gmina Ząbkowice Śląskie

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

mieszkaniec poniedziałek, 19.07.2021 09:53
Ciekaw jak te remonty wpłyną na wysokość dotacji dla przedszkoli,...