Inwestycje i fundusz sołecki gminy Bardo w 2019 roku

piątek, 21.12.2018 19:07 3194 3

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej Barda radni uchwalili budżet na 2019 rok, który zamknie nadwyżką. Zobacz, jakie inwestycje planuje się w gminie i co zostanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

fot. pixabay

 

Dochody gminy Bardo w 2019 roku mają wynieść 28 761 176  zł, dochody bieżące to 21 514 726 zł, a majątkowe 7 246 450 zł.

Wydatki gminy w 2019 to kwota 22 280 418 zł, w tym wydatki bieżące 20 539 318 zł i majątkowe w kwocie 1 741 100 zł.

Gmina Bardo planuje, że budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 6 480 758 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji.

Inwestycje, które planowane są do wykonania w gminie Bardo w 2019 roku to m.in.

 • Budowa drogi w strefie gospodarczej 106 100 zł
 • Modernizacja ul. Lipowej wraz  infrastrukturą techniczną 685 000 zł
 • Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie 15 000 zł
 • Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie 60 000 zł
 • Modernizacja dróg transportu rolnego 137 500 zł
 • Modernizacja przepustu w Brzeźnicy 20 000 zł
 • Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Bardzie 20 000 zł
 • Zakup ulicznych lamp hybrydowych 22 500 zł
 • Zakup średniego wozu bojowego dla OSP Przyłęk 50 000 zł
 • Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 350 000 zł
 • Przyłęk: Zakup i montaż pieca w świetlicy 25 000 zł
 • Rozbudowa strefy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy ul. 1 Maja w Bardzie 200 000 zł
 • Rozbudowa Infrastruktury sportowej w Bardzie 30 000 zł
 • Zakup i montaż wiat autobusowym w Dębowinie i Opolnicy 15 000 zł
 • Projekt odbudowy pomnika św. Nepomucena na moście w Bardzie 20 000 zł

 

Na fundusz sołecki gmina Bardo wyda w 2019 roku 164 810,17 zł, które zostaną przeznaczone w poszczególnych wsiach na:

BRZEŹNICA

 • Utrzymanie zieleni 3000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich 5000 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej 11 287,41 zł
 • Zakup trybuny sportowej 9 000 zl

 

DĘBOWINA

 • Zakup materiałów do kosy spalinowej 500 zł
 • Konserwacja kosy spalinowej 250 zł
 • Organizacja „Mikołaja” 2000 zł
 • Organizacja „Dnia sąsiada” 1 500 zł
 • Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej 3 000 zł
 • Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej 3 715,63 zł

 

DZBANÓW

 • Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej 400 zł
 • Organizacja imprez sołeckich 2729, 41 zł
 • Zakup materiałów do remontu świetlicy i wykonanie remontu 11 000 zł
 • Koszenie boiska 600 zł

GROCHOWA

 • Utrzymanie zieleni i boiska 3000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich 5 458,91 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 600 zł
 • Zakup ławo stołów do świetlicy 4 000 zł
 • Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy 2000 zł
 • Zakup regałów metalowych do świetlicy 2000 zł

JANOWIEC

 • Zakup zieleni 300 zł
 • Zakup paliwa do kosy spalinowej
 • Zakup węża ogrodowego 500 zł
 • Utrzymanie zieleni i porządku 1000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich 4698,01 zł
 • Zakup elementu siłowni zewnętrznej 6000 zł

LASKÓWKA

 • Wykonanie remontu wiaty 4000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich 2 847,52 zł
 • Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej 6000 zł

OPOLNICA

 • Zagospodarowanie terenu Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego i wyposażenie PORT-u 13 388,41 zł
 •  Utrzymanie zieleni 3000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich 5000 zł

POTWORÓW

 • Zakup materiałów do wykaszania oraz konserwacji kosy 700 zł
 • Zakup materiałów do wykonania, doposażenia i pielęgnacji Parku Potworów 3 802,73 zł
 • Organizacja imprez sołeckich 5000 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej 5000 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej 2000 zł 

PRZYŁĘK

 • Organizacja imprez sołeckich 6 232,14 zł
 • Zakup i montaż pieca w świetlicy 25 000 zł

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

antek z laskówki niedziela, 23.12.2018 17:22
w Laskówce remont wiaty,niech zrobi ten co uszkodził,przecież ta ciężarówka...
Marcin niedziela, 23.12.2018 18:55
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,357
71,24303825,znajomi-wicemarszalka-z-pis.
html?disableRedirects=true A tak to się chłopina poustawiał.. Widać skąd...
Warto poczytać niedziela, 23.12.2018 12:27
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,357
71,24303825,znajomi-wicemarszalka-z-pis.
html