Inwentaryzacja odpadów na terenie gminy Ząbkowice Śl. - złóż wniosek

środa, 28.7.2021 12:20 223 0

Informujemy o ogłoszeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków w ramach programu Usuwanie folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Program przewiduje dofinansowanie przy usuwaniu odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej, typu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag.

Gmina Ząbkowice Śląskie będzie składać wniosek o uzyskanie dofinansowania na ww. program i aby ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów na terenie gminy.

Zainteresowani rolnicy, którzy nie złożyli informacji do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich lub chcą zwiększyć wskazane ilości odpadów zobowiązani są złożyć wnioski w terminie do dnia 25 sierpnia 2021r.

Miejsce składania wniosków:

- Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl., ul. 1 Maja 15 lub skrzynka pocztowa przy wejściu do budynku Urzędu;
- pocztą na adres: Urząd Miejski ul. I Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.
- za pośrednictwem internetu na adres mailowy: katarzyna.szady@zabkowiceslaskie.pl

W zgłoszeniu należy podać: typ odpadów (opakowania po nawozach, Big Bag, folia rolnicza, siatka, sznurek), ich szacunkową ilość oraz dane kontaktowe (adres oraz numer telefonu).

Dofinansowanie udzielane będzie Gminie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że:
a) kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
b) podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Osoby, które wcześniej złożyły wnioski nie muszą ponownie ich składać

Termin realizacji programu będzie możliwy po uzyskaniu dofinansowania i wyborze Wykonawcy.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Źródło: zabkowiceslaskie.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)