Informacja przychodni Ars-Medica w Budzowie

środa, 30.6.2021 16:00 588 0

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, przedstawiany informację Przychodni Ars-Medica w Budzowie w zakresie dotyczącym kontynuacji opieki zdrowotnej - od miesiąca lipca br.:

„Przychodnia Ars-Medica w Budzowie uzyskała z NFZ  zgodę na dalsze świadczenie usług  i podpisała aneks do umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Oznacza to, że pacjenci nadal będą mogli korzystać z nieodpłatnych świadczeń w przychodni w ramach NFZ. Cała sytuacja pojawiła się w wyniku nagłej decyzji NFZ o  wyłączeniu z możliwości świadczenia usług gwarantowanych w Naszej placówce i kierowaniu pacjentów do innych placówek. Informujemy, że był to błąd statystyczny, który zweryfikowaliśmy i korektę  wysłaliśmy do Dolnośląskiego Narodowego Funduszu  Zdrowia. Zapewniamy Naszych Pacjentów, że dołożymy wszelkich starań aby uniknąć takich stresujących sytuacji.
Dziękujemy PAŃSTWU za okazaną solidarność i działanie na rzecz obrony palcówki, poprzez zbieranie podpisów pod petycją, która miała być skierowana do NFZ, za  wyrazy sympatii okazywane w Placówce.
Dziękujemy!”Jednocześnie wyjaśniamy, iż stale współpracujemy z Przychodnią Ars-Medica w Budzowie, w tym też zakresie m.in. otrzymujemy aktualne informacje dotyczące zakresu działalności podmiotu leczniczego. Powyższe nie wynika jednak ani z funkcji kontrolnej ani nadzorczej gminy nad Przychodnią, bowiem zadania kontrolne wobec podmiotu wykonuje minister właściwy do spraw zdrowia, a nadzór sprawuje podmiot tworzący (nadzór  właścicielski).

 

UG Stoszowice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)