III Regionalna Konferencja historyczna „Kresy Wschodnie - ocalić od zapomnienia” w Srebrnej Górze

poniedziałek, 15.5.2023 14:38 576 2

30 maja 2023 roku w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej (SPA „Aniołek” w Srebrnej Górze Pl. Wypoczynkowy 4) odbędzie się konferencja poświęcona polskim Kresom Wschodnim: pn. „ Kresy Wschodnie - ocalić od zapomnienia”.

Prelegentami będą osoby pochodzące z różnych środowisk, silnie działające na rzecz krzewienia historii Kresów, edukowania i ukazywania historii i naszej przeszłości.

Celem konferencji jest propagowanie idei wychowania w duchu poszanowania tradycji i poznawania najbliższej przestrzeni kulturowej. Projekt dotyczy szeroko rozumianej wielokulturowości Dolnego Śląska, a głównym jego celem jest pogłębianie świadomości historycznej mieszkańców regionu oraz budowanie poczucia wspólnej tożsamości regionalnej z poszanowaniem dziedzictwa przodków.

gmina Stoszowice/FB

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

podatnik poniedziałek, 15.05.2023 15:21
A Ci panowie to za swoje organizują, że tak zapraszają,...
xxx czwartek, 11.05.2023 18:34
Wtorek o godz. 10 ??? Nie dla ludzi pracujących