II Powiatowy Konkurs Historyczny „Kapsuła Czasu”

wtorek, 18.5.2021 09:55 2014 0

Dynastia Jagiellonów - II Powiatowy Konkurs Historyczny „Kapsuła Czasu” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ciepłowodach pod patronatem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W piątek, 14 maja 2021 roku w SP im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny „Kapsuła czasu”. Honorowy patronat nad konkursem objął szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk, który również ufundował atrakcyjne nagrody dla uczestników. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Dynastia Jagiellonów”Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych powiatu ząbkowickiego. Do pracy w Komisji konkursowej organizatorzy zaprosili p. Bogdana Tułę – Dyrektora Biura Poselskiego posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej  Marcina Gwoździa oraz p. Magdalenę Tęsną-Pitner-Sekretarza Gminy Ciepłowody.

Konkurs składał się z trzech etapów. Podczas I etapu zostały zaprezentowane przez każdego uczestnika filmiki/prezentacje o wybranej kobiecie z dynastii Jagiellonów. Komisja konkursowa obejrzała i oceniła przygotowane prace konkursowe uwzględniając: stopień popularności wybranej  kobiety z dynastii Jagiellonów, ilość i jakość przedstawionych informacji  oraz   sposób jej zaprezentowania.

Następnie organizatorzy zaprosili uczniów do  udziału w etapie II, polegającym na rozwiązywaniu testu wiedzy. III etap konkursu polegał na rozpoznaniu 5 władców przedstawionych na portretach.

Po wykonaniu tego zadania zostały zsumowane punkty uzyskane przez uczestników w kolejnych etapach i wyłonieni zostali zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu:

I miejsce: Michał Opyc - SP im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach,                                                                                            

II miejsce: Aleksandra Zapotoczna  - SP im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach,                                                                          

III miejsce:  Kinga Kalisz ZSP w Bardzie z filią w Przyłęku,

IV miejsce: Małgorzata Pietrykiewicz- SP im. A.Mickiewicza w Ciepłowodach.

Przewodniczący Komisji Konkursowej p. Bogdan Tuła - dyrektor Biura Poselskiego posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marcina Gwoździa oraz p. Magdalena Tęsna-Pitner-Sekretarz Gminy Ciepłowody  wraz z p. Beatą Lupą – Dyrektorem SP im. A. Mickiewicza  w Ciepłowodach  rozdali dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla ich opiekunów.

Uczniom gratulujemy wyników i życzymy kolejnych sukcesów, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu. Panu Michałowi Dworczykowi - Szefowi Kancelarii prezesa Rady Ministrów składamy podziękowanie za objęcie organizowanego w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ciepłowodach II Powiatowego Konkursu Historycznego „Kapsuła czasu” honorowym patronatem i ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Oprac. Magdalena Cieślachowska i Elżbieta Krawczyk

Dodaj komentarz

Komentarze (0)