Henryków: Gminna akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

piątek, 6.5.2022 12:01 279 0

Gminna Akademia z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

Akademia rozpoczęła się od uroczystego otwarcia przez Panią Dyrektor Bogusławę Kołsut. Było patriotycznie i edukacyjnie, a uczniowie zaprezentowali uczniowski sejmik - debatę o wartości Konstytucji 3 Maja. Podkreślić również należy bardzo wysoki poziom muzyczny i wokalny akademii. Część artystyczną przygotowały dzieci z klas: 8„b”, 8„c” oraz 5„b” pod okiem nauczycieli – Grzegorza Łojowskiego, Joanny Stepkiewicz-Sierszeń, Beaty Chorążyczewskiej i Jacka Chwedeczki. Na zaproszenie społeczności szkolnej w uroczystości wzięli udział burmistrz Mariusz Szpilarewicz, wiceburmistrz Małgorzata Wołczyk, radni Rady Miejskiej Władysław Lach, Beata Pustułka, Wiktor Ochał oraz dyrektor GCEiS Andrzej Regner. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)