Granty PPGR – uzupełnienie wniosków!

środa, 1.12.2021 13:36 912 0

W związku z informacją od Komisji Konkursowej działającej na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji o konieczności uzupełnienia przez Gminę Ząbkowice Śląskie wniosku o uzyskanie Grantu PPGR na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich prosimy osoby, które złożyły oświadczenia i nie załączyły dokumentu poświadczającego zatrudnienie w PGR o dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Akceptowane będą tylko zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Wszystkie inne dokumenty nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. 

Termin uzupełnienia danych oraz dostarczenia świadectwa pracy lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych upływa z dniem 15.12.2021 r.

Pierwotnie udokumentowanie zatrudnienia w PGR było nieobowiązkowe. Wymogu tego nie uwzględniał formularz oświadczenia. Jednakże na etapie weryfikacji wniosków Gmina została przez Komisję Konkursową zobowiązana do uzyskania takich  informacji.

Według zaleceń otrzymanych od tejże Komisji oświadczenie wnioskodawcy czy zeznania osób fizycznych nie są wystarczające do uznania jako prawidłowe poświadczenie zatrudnienia w PPGR. 

Informujemy, że Gmina Ząbkowice Śląskie równolegle wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR dla osób wskazanych w Oświadczeniach/zgłoszeniach do projektu. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostarczenia dokumentów lub braku informacji z KOWR potwierdzających zatrudnienie w PGR, Gmina nie będzie mogła pozytywnie zweryfikować Państwa wniosku i nie zostaną Państwo uwzględnieni jako Grantobiorcy.

 

Z dokumentami proszę dostarczyć pismo przewodnie – wzór w załączeniu.

Osoby do kontaktu: Maciej Michalski tel. 74 8165 357, Marta Ptasińska 74 8165 313.

 

UMiG Ząbkowice Śląskie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)