komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

czwartek, 21 lutego 2019

Eleonory, Fortunata

Gminy Kamieniec i Stoszowice w programie walki ze skutkami suszy

piątek, 15.6.2018 19:02 , komentarze: 1 , odsłony: 2026
kategorie artykułu:

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przygotował dwa programy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody do picia i zapobieganie deficytom wody, na obszarach dotkniętych suszą w 2015r., poprzez dofinansowanie niezbędnych przedsięwzięć służących zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody. Wśród 29 gmin z Dolnego Śląska, które wezmą udział w obu programach z naszego powiatu znalazły się gminy Stoszowice i Kamieniec Ząbkowicki.

fot. ilustracyjne pixabay

 

Programy obejmują swoim zasięgiem gminy z terenu województwa dolnośląskiego, na obszarach których w 2015r. wystąpił znaczny niedobór wody i które zgłosiły ten fakt do Wojewody Dolnośląskiego.

- Bardzo się cieszę, że Fundusz przygotował dwa programy, które są realnym narzędziem pomocy dla samorządów dotkniętych suszą. Problem jest poważny i dotyka przede wszystkim mieszkańców, więc wszystkim nam powinno zależeć na naprawie sytuacji. Procedura nie jest skomplikowana i wierzę, że samorządy skorzystają z tej szansy. Odpowiadamy na prośby wójtów, burmistrzów i prezydentów, które pojawiały się m.in. podczas spotkań w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W tym przypadku nasza współpraca owocuje dobrymi programami i środkami na realizacje inwestycji - mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak

 Programy oferowane gminom przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, to preferencyjne wsparcie finansowe dla poszkodowanych samorządów z przeznaczeniem na budowę ujęć wody, stacji uzdatniania wody czy nowych wodociągów.

- Istotne dla środowiska jest rozwiązywanie tego typu problemów z dostawami wody w powiązaniu z zachowaniem dbałości o  bezpieczeństwo ekologiczne, w tym z odpowiednim odbiorem ścieków – mówi prezes zarządu Łukasz Kasztelowicz.

 

PROGRAM I

1. Program będzie wdrażany w latach 2018-2021r.

2. Budżet 10 mln zł

3. Kwota dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

 • do 60% w formie pożyczki,
 • do 40% w formie dotacji.

4. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2021r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu.

5. Beneficjenci (wnioskodawcy):

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • osoby prawne świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50%.

6. Na co można dostać dofinansowanie:

Niezbędne i pilne inwestycje, których celem jest ograniczenie potencjalnych niedoborów wody pitnej na obszarach, w których wystąpił deficyt wody w roku 2015 poprzez:

 • modernizację / rozbudowę / budowę ujęcia wody,
 • modernizację / rozbudowę / budowę ujęcia wody wraz ze SUW mającą na celu zwiększenia ilości poboru wody z ujęcia i w konsekwencji dostarczenia jej do mieszkańców,
 • budowę zbiorczych punktów czerpalnych wody na terenie miejscowości,
 • budowa sieci przesyłowej polegającej na połączeniu ujęcia wody/ SUW, które posiada zwiększoną produkcję wody, z siecią wodociągową zaopatrywaną z ujęcia wody/SUW-u o niewystarczającej ilości wody. Celem sieci będzie likwidacja czasowego deficytu wody.
 • zakup cystern lub sprzętu do transportu wody pitnej.

PROGRAM II

1. Program będzie wdrażany w latach 2018-2021r.
2. Budżet : 40 mln zł 
3. Kwota dofinansowania wynosi do 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki, z możliwością częściowego umorzenia kapitału do wysokości 25% udzielonej pożyczki na zadanie.
Umorzenie 10% udzielonej pożyczki następuje po zrealizowaniu zadania, a w przypadku skorzystania z okresu karencji przy spłacie pożyczki po tym okresie, pozostała część tj. 15% pożyczki po spłacie 75% wysokości udzielonej pożyczki 
4. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 30.06.2021r. lub do  wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie programu.
5. Beneficjenci (wnioskodawcy):

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • osoby prawne świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50%.

6. Na co można dostać dofinansowanie:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na obszarach, w których wystąpił deficyt wody w 2015 r.

 

 

Wasze komentarze


Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa