Gmina Złoty Stok otrzymała ponad 2,5 mln złotych dofinansowania. Na co zostaną przeznaczone środki?

poniedziałek, 18.9.2023 09:54 1065 0

W szóstej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji na obszarze gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów:

1. z obszaru infrastruktury drogowej „Modernizację infrastruktury drogowej w miejscowości Laski”;
2. z obszaru infrastruktury społecznej „Utworzenie żłobka gminnego w Złotym Stoku – wyposażenie”.

W ramach pierwszego zadania planowana jest przebudowa dróg, na które w ramach wcześniejszych naborów gmina uzyskała promesy na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja obejmuje częściowo rozbudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka drogi do tzw. „Leśniczówki”, przebudowę drugiej drogi „Tartak”, na odcinku ok. 500 mb oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnej drogi, która łączy miejscowość Laski z sołectwem Mąkolno.
Przewidywana wartość zadania: 1 950 000 PLN, przyznano promesę wstępną na kwotę 1 911 000 PLN, co stanowi 98% wsparcia.

W ramach drugiego zadania planujemy wykonać instalację PPOŻ, aranżacje przestrzeni i zakupić kompleksowe wyposażenie żłobka do sali głównej, szatni, łazienki oraz sprzęt do bezpiecznych spacerów. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na dokończenie prac przed uruchomieniem placówki, a z jego usług będą mogły skorzystać również dzieci pochodzące z rodzin, których krewni pracowali w zlikwidowanym PGR.
Przewidywana wartość zadania: 700 000 PLN, przyznano promesę wstępną na kwotę 686 000 PLN, co stanowi 98% wsparcia.

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)