Gmina Ziębice z budżetem na 2022 rok. Jakie inwestycje zaplanowano?

środa, 5.1.2022 13:12 1687 0

29 grudnia Rada Miejska Ziębic uchwaliła budżet na 2022 rok. Na inwestycje przeznaczono w nim  37,6 mln zł, deficyt ma wynieść ponad 17 mln.

 

W 2022 roku gmina planuje przychody na poziomie 88 394 220,74 zł, w tym dochody bieżące 68 215 221,31 zł i dochody majątkowe 20 178 999,43 zł.

Wydatki gminy Ziębice w 2022 roku mają wynieść 105 640 066,19 zł, w tym wydatki bieżące 68 036 885,02 zł, a wydatki majątkowe 37 603 181,17 zł.

Deficyt gminy w 2022 ma wynieść 17 245 845,45 zł.

Najważniejsze zadania przyjętego budżetu to: 

Inwestycje drogowo-chodnikowe: 

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowa - ul. Zamkowa w Ziębicach - dotacja 1 500 000 zł.

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Henrykowie II etap –  dotacja 570 196 zł.

 •  Remonty dróg powiatowych Biernacice, Starczówek-Lipniki, Dębowiec - 500 000 zł.

 •   Chodnik przy drodze wojewódzkiej 385 ul. Wałowa - 768 612 zł.

 •  Dokumentacje na chodniki przy drogach wojewódzkich - 150 000 zł.

 •  Dokumentacja na przebudowę ul. Paczkowskiej DW nr 395 – 99 015 zł.

 •  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głębokiej – 300 000 zł.

 •  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzelkowie - 330 000 zł.

 •  Przebudowa łącznika ul. Podmiejskiej i Pustej – 200 000 zł.

 •   Przebudowa odcinka ul. Pocztowej w Ziębicach na dz. 674 – 150 000 zł.

 •  Przebudowa ul. Kolejowej – 3.161.470,29 zł (rozpoczęcie uzależnione od dofinansowania).

 •  Przebudowa mostku łączącego drogi gminne nr 79 i 78 w Lipie - 70 000 zł.

 • Zadania drogowe z funduszu sołeckiego: 

- przebudowa drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach – 12 000 zł; 

- przebudowa drogi gminnej nr 404 w Krzelkowie - 23 753,80 zł; 

- przebudowa drogi gminnej 331 w Służejowie - 17 543,94 zł; 

- przebudowa dróg gminnych nr 108 i 109 w Osinie Małej – 10 000 zł 

- przebudowa drogi gminnej w Głębokiej – 13 000 zł; 

- budowa przepustu na dz. 538 w Wigańcicach – 5 000 zł; 

-dokumentacja na przebudowę dróg nr 289 i 291 w Nowym Dworze – 16 000 zł.

 •  Dokumentacja na przebudowę ul. Tadeusza Kościuszki, płn.-wsch. części Rynku oraz ul. Klasztornej wraz z kanalizacją deszczową – 100 000 zł.

 •   Odbudowa przepustu na dz. 404 w Niedźwiedniku – 100 000 zł.

 

Zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa:

 •  Wymiana oświetlenia ulicznego – 5 592 318 zł.
 •  Dotacja na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Henryków - 200 000 zł.

 •   Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego - 25 000 zł (+50 000 zł monitoring i oświetlenie w Parku Miejskim).

 •  Wybrane zadania z funduszu sołeckiego mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa, to: 
  montaż monitoringu i oświetlenia placu rekreacyjnego w Henrykowie - 33 000 zł,
  oświetlenie uliczne drogi gminnej nr dz. 71 w Jasienicy - 10 876,89 zł,
  budowa oświetlenia alejek w Parku Miejskim – 40 000 zł.

 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna i oświatowa:

 •  Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach - 6 000 000 zł.

 •  Przebudowa byłego przedszkola w Niedźwiedziu na świetlicę wiejską - 811 105,82 zł.

 •  Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy w Raczycach – 50 000 zł + FS 13 025,26 zł (dach na świetlicy w Witostowicach będzie wykonywany przez wspólnotę).

 •  Place zabaw – Nowina, Wigańcice, Niedźwiednik, Rososznica, Lubnów (różne etapy).

 •  Budowa świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych - 200 000 zł.

 •  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków dwóch szkół na terenie Gminy Ziębice (SP4 i SP Henryków) – 4 753 766,43 zł.

 •  Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie – 1 250 000 zł

 •  Modernizacja budynku przedszkola w Starczówku – 30 000, zł.

 •  Modernizacja kuchni szkolnej w SP Henryków – 50 000 zł.

 •  Wymiana zbiornika na nieczystości płynne w ZSiP w Niedźwiedziu – 30 000 zł.

 •   Przygotowanie dokumentacji na modernizację elewacji i odwilgocenie budynku SP4 przy ul. Zamkowej 25 – 12 000 zł.

 •  Modernizacja sal w Przedszkolu Miejskim – 40 000 zł.

 •  Modernizacja łazienek (wymiana okien) w Przedszkolu w Henrykowie – 20 000zł.

 •  Wymiana podłóg w salach Przedszkola na Orlej Polanie – 60 000 zł.

 

Ochrona środowiska:

 •  Dotacje na wymianę pieców - program gminny - 100 000 zł.

 •  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty grantowe - 2 045 000 zł.

 •  Budowa kanalizacji w Nowinie i Bożnowicach - 1 500 000 zł (zadanie realizowane będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach w formule dokapitalizowania spółki).

 

Inne zadania:

 •  Renowacja stożka Bramy Paczkowskiej – 250 000 zł

 •   Dotacje na remonty zabytków (głównie wykonanie elewacji zabytkowych kamienic w Rynku) - 400 000 zł

 •  Wymiana pieców na ogrzewanie gazowe w mieszkaniach komunalnych (4 lokale) – 125 000 zł

 • Inkubator przedsiębiorczości – 1 947 481,77 zł

 

Wykaz nie zawiera wszystkich zadań ujętych w przyjętym budżecie. Część z nich będzie realizowana przez dwa kolejne lata.

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)