komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

środa, 15 lipca 2020

Henryka, Wlodzimierza


Gmina Ziębice otwiera żłobki i przedszkola

wtorek, 19.5.2020 10:12 , komentarze: 8 , odsłony: 1780
kategorie artykułu:

Gmina Ziębice planuje otworzyć od 25 maja żłobek i przedszkola gminne. Będzie się to jednak odbywało na specjalnych zasadach.

Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci żłobkowych, przedszkolnych, w tym oddziałów "zerówkowych" w szkołach podstawowych

Informuję, że od 25 maja 2020r. planujemy otwarcie Żłobka Miejskiego w Ziębicach, przedszkoli gminnych oraz oddziałów „0” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej i żłobkowej zgodnie z wytycznymi GIS.

Ustalone są następujące kryteria przyjęcia dzieci do wymienionych placówek:

1. Dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w związku z koniecznością podjęcia pracy przez rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów) – na podstawie zaświadczenia pracodawcy.

2. Dzieci rodziców pracujących, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu w związku z koniecznością podjęcia pracy przez rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów) – na podstawie zaświadczenia pracodawcy.

3. W przypadku większej liczby dzieci niż dopuszczalnych miejsc w placówce o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.

Podkreślam: Przy zgłoszeniu deklaracji objęcia dziecka opieką rodzic lub opiekun zobowiązany jest do przedłożenia stosownego zaświadczenia z miejsca pracy.
W celu zgłoszenia dziecka do żłobka, przedszkola lub oddziału „0” proszę o kontakt z placówką oświatową, do której zapisane jest dziecko:

Przedszkole Miejskie nr 1 i Żłobek Miejski w Ziębicach - tel. 74 8 191 317, mail: zow@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Publiczne w Henrykowie – tel. 74 8 105 059, mail: pph@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach – tel. 74 8 191 365, mail: sekretariat@orlapolana.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – tel. 74 8 194 084, mail: annaszempruch002@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – tel. 74 8 191 576, mail: sp2ziebice@vp.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – tel. 74 8 191 577, mail: sp4ziebice@op.pl

 

W przypadku potrzeby zapewnienia transportu proszę przekazać informację do dyrektora szkoły lub przedszkola. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewni transport dziecka do placówki.

Przypominam jednocześnie o obowiązkach rodziców/opiekunów według wytycznych MEN i GIS:

- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

- Nie posyłaj dziecka do przedszkola lub żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach

 

Wasze komentarze

Proszę dzwonić do GCiS.
wtorek, 19.05.2020 15:04 autor: Mieszkaniec
mogą nie pracować, chętni są
wtorek, 19.05.2020 13:53 autor:
Precz z po-ko niech żyje Małgośka no i może jeszcze...
wtorek, 19.05.2020 12:59 autor: Renata
Polska to nie tylko PIS i PO...
wtorek, 19.05.2020 13:09 autor: Obywatel x
Precz z PiSem raz na zawsze
wtorek, 19.05.2020 12:21 autor:
Tyle ze ludzie tego nie rozumieja. Nie rozumieją ze...
wtorek, 19.05.2020 12:27 autor: Kkk
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa