Gmina Ziębice opuszcza spółkę DIS

czwartek, 15.4.2021 15:54 1849 0

 Gmina Ziębice podjęła decyzję o opuszczeniu spółki DIS. Radni zadecydowali, że zarządzaniem zrekultywowanym składowiskiem przy ul. Gliwickiej będzie zajmował się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach.

 

- Zapadły decyzje dotyczące wyjścia Gminy Ziębice z Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która została powołana do życia w 2013 roku przez kilka dolnośląskich samorządów, w tym Ziębice, w celu zarządzania zrekultywowanymi składowiskami odpadów komunalnych. Ziębice zrekultywowały składowisko odpadów przy ul. Gliwickiej - poinformował Urząd Miejski w Ziębicach. 

Przepisy przewidują, że aż do 2045 roku należy prowadzić konserwację zainstalowanych urządzeń oraz monitoring wysypiska, tak aby nie dopuścić m.in. do skażenia środowiska odciekami ze składowiska.

- Po dokonaniu analizy finansowej i kosztów, jakie będzie musiała ponosić gmina przez kolejne lata korzystając z usług spółki celowej DIS, burmistrz Mariusz Szpilarewicz zaproponował Radzie Miejskiej wyjście ze spółki i powierzenia zadania własnej spółce. Jest to możliwe ze względu na upływ 5-letniego okresu trwałości projektu, z którego pochodziło dofinansowanie na wspomniane zadanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory koszty funkcjonowania gminy w DIS od 2014 roku wyniosły 1,5 mln zł, przy koszcie samej rekultywacji na poziomie ok. 1 mln zł. Zwrot wydatków, jaki otrzymała gmina z tytułu udziału w projekcie, to 221 tys. zł. Jak widać wydatki na samo monitorowanie i utrzymanie są również bardzo wysokie. Opłata uiszczona do DIS przez gminę tylko w 2020 roku wyniosła ponad 102 tys. zł i była związana z kosztami monitorowania składowiska, sprawozdawczości, ubezpieczenia i utrzymania terenu, a także kosztami funkcjonowania spółki DIS. I ten ostatni aspekt był najbardziej przekonujący. Zaproponowana zmiana spowoduje zmniejszenie wydatków gminy o ponad połowę - przekonują ziębiccy urzędnicy. 

25 marca w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej w Ziębicach  br. radni zdecydowali, że zarządzaniem zrekultywowanym składowiskiem przy ul. Gliwickiej będzie zajmował się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach Sp. z o.o. Aby doszło do tego, potrzeba jeszcze kilku formalności, m.in. procedury przeniesienia decyzji przez Urząd Marszałkowski na nowy podmiot, zmiany umowy spółki, a także uzyskania uprawnień przez pracowników spółki.

- Po zakończeniu trwałości projektu nie ma sensu ponosić kosztów utrzymania składowiska i jednocześnie dokładać się do utrzymania zewnętrznej spółki i lepiej przekazać to zadanie miejscowemu podmiotowi. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zmiany nastąpią od 1 czerwca br.- wyjaśnia samorząd Ziębic. 

- Zmiana będzie korzystna finansowo dla gminy, a spodziewamy się także zmian jakościowych, choćby w utrzymaniu i koszeniu terenów poddanych rekultywacji - dodaje burmistrz Ziębic. 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)