Gmina Stoszowice zaplanowała inwestycje na 2023 rok [LISTA]

wtorek, 3.1.2023 10:12 1986 7

29 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Jemnej, Radni Rady Gminy Stoszowice jednogłośnie przyjęli budżet na 2023 r.

 

Dochody budżetu gminy na 2023 rok mają wynieść 52 361 982,56zł, w tym: dochody bieżące25 696 482,10 zł; dochody majątkowe w wysokości 26 665 500,46 zł. 

Wydatki gminy Stoszowice na 2023 rok ustalono na 69 814 002,36 zł, w tym wydatki bieżące 29 045 410,94 zł i wydatki majątkowe: 40 768 591,42 zł.

Deficyt budżetu gminy ma wynieść  17 452 019,80 zł. Źródłem jego finansowania będą: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 800 000,00 zł, wolne środki w kwocie 219 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 16 433 019,80 zł.

Na inwestycje w 2023 roku zaplanowano: 40 768 591,42 zł, są wśród nich między innymi:

 • Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze - 800 000 zł

 • Budowa farmy fotowoltaicznej - 1 500 000 zł

 • Przebudowa wiat przystankowych - 300 000 zł

 • Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - 200 000 zł 

 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra - Budzów - 90 000 zł

 • Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 - 200 000 zł

 • Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D - 1 200 000 zł

 • Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stoszowice-Przedborowa - 185 000 zł

 • Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D  - 5 000 000 zł

 • Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - 1 100 000 zł

 • Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl. - 100 000 zł

 • Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje - 2 993 000 zł

 • Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach - 23 063 000 zł

 • Rozbudowa remizy OSP w Stoszowicach - 20 000 zł

 • Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach - 500 000 zł

 • Modernizacja sal gimnastycznych w szkole podstawowej - 110 000 zł

 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - 1 290 591,42 zł 

 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni psychologicznej-przeciwdziałania uzależnieniom - 50 000 zł

 • Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Przedborowa (fundusz sołecki) - 20 000 zł

 • Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Różana (fundusz sołecki) - 4 500 zł

 • Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Żdanów (fundusz sołecki) - 8 500 zł

 • Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) - 16 000 zł

 • Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Budzowie (budowa altany) - 5000 zł

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemnej (fundusz sołecki) - 15 000 zł

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomierzu - 160 000 zł

 • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - 30 000 zł

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stoszowicach - 20 000 zł

 • Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze - 650 000 zł

 • Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki) - 18 000 zł

 

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

TURYSTA WROCŁAW czwartek, 05.01.2023 21:23
Panie Wójcie kolej gondolowa w Srebrnej Górze ...
Baran czwartek, 05.01.2023 01:31
Wszystko pięknie tylko przed kropką przydało by się dopisać Iż...
Janusz środa, 04.01.2023 18:12
Wiele inwestycji totalnie rzuconych w błoto i bezmyślnych. Typowe dla...
Emeryt środa, 04.01.2023 18:50
Przecież zbliżają się wybory a te inwestycje to dno...wincej
wtorek, 03.01.2023 16:15
Jak można zadłużyć gminę na 17 milionów w rok?...
nie dla czerwonych na stanowiska środa, 04.01.2023 18:02
Podziękujmy Gancarzowi!!! kochany wójt, urodzony ekonomista
fan wójta wtorek, 03.01.2023 16:19
ale wały - tak można w ogóle?