Gmina Stoszowice: Wymiana starego źródła ciepła na nowe

poniedziałek, 25.9.2017 14:47 1395 0

Urząd Gminy Stoszowice informuje, że do 10 października 2017 r. można składać podania o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Urzędu Gminy na wymianę starego pieca na nowy.  
Dla przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Stoszowice, mieszkańcy mogą uzyskać zwrot 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych już od 01.01.2017 r., przy czym ustala się górne limity tych kosztów:
dla domku jednorodzinnego – 20.000,00 zł
dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 14.000,00 zł
w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 8.000,00 zł

Dofinansowanie obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na:
1)  kotły gazowe,

2)  kotły na lekki olej opałowy

3)  źródła ciepła zasilane prądem elektrycznym,

4)  kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 ( wg normy PN-EN 303-5:2012), wyposażone w automatyczny podajnik paliwa,

5)  pompy ciepła.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoszowice pokój nr 8, pod numerem telefonu 74/8-164-518 oraz na stronie: www.stoszowice.plhttp://stoszowice.probip.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)