Gmina Bardo przystąpiła do projektu "Umiem pływać 2024”

piątek, 15.3.2024 10:48 171 0

Gmina Bardo przystąpiła do projektu powszechnej nauki pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki ,,Umiem pływać 2024”, który jest skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych. I edycja programu, to 10 wyjazdów na Krytą pływalnię w Kłodzku – łącznie 20 godzin lekcyjnych, dla 42 dzieci.

Program zakłada udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przy wsparciu Gminy Bardo. Operatorem i realizatorem programu jest Dolnośląska Federacja Sportu.

Głównymi celami projektu są:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

 

UMiG Bardo

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)