komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

piątek, 22 lutego 2019

Marty, Malgorzaty

Gmina Bardo o remoncie ulicy Głównej i Kolejowej

wtorek, 4.12.2018 13:41 , komentarze: 13 , odsłony: 2041
kategorie artykułu:

Wracamy do tematu remontu najważniejszych ulic w Bardzie. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o problemach komunikacyjnych i oburzeniu mieszkańców spowodowanych nie tylko jednoczesnym zamknięciem dla ruchu ulicy Kolejowej i Głównej, ale i brakiem oznakowania i wytyczenia oficjalnego objazdu (więcej TUTAJ). 

Zapytaliśmy wtedy Urząd Miejski w Bardzie między innymi o to, czy na etapie dokumentacji zawarte były punkty o wyznaczeniu i oznakowaniu objazdów zablokowanych dróg? dlaczego nie ma informacji o objazdach, a o zmianie organizacji ruchu nie zostały powiadomione służby ratunkowe? Czy urząd nadzoruje prace wykonawcy? Czy do urzędu wpłynęły jakieś skargi odnośnie remontu i czy zamknięcie dróg było konsultowane z przedsiębiorcami? Czy po ułożeniu kostki na ul. Kolejowej będzie ona dostępna dla ruchu i czy ten remont został odpowiednio przygotowany,  tak by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, użytkownikom dróg i turystom?

ODPOWIEDŹ:

Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie” planowane jest na dzień 15.12.2018 r.

 

Na etapie przygotowania dokumentacji zostały opracowane projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasach drogowych dróg publicznych ul. Głównej, ul. Kolejowej i Placu Wolności. Projekty te zostały opracowane dla dwóch etapów prowadzenia robót budowlanych, tak aby móc zapewnić dojazd do ulicy Grunwaldzkiej oraz Skalnej w trakcie całego procesu przebudowy dróg. Pierwszy z etapów obejmował ulicę Główną i Plac Wolności oraz część skrzyżowania z ulicą Skalną i Grunwaldzką, natomiast drugi etap uwzględniał planowane roboty budowlane w ulicy Kolejowej oraz drugiej części skrzyżowania z ulicą Skalną i Grunwaldzką. Przedmiotowe projekty uzyskały akceptację organu zarządzającego ruchem tj. Starosty Ząbkowickiego i zgodnie z nimi powinny być wprowadzone w życie przez Wykonawcę robót budowlanych. Dokumenty te zawierają w sobie klauzule dot. obowiązków Wykonawcy i tak:

 

„Wykonawca w ramach proponowanych zamknięć powinien:

 

- przed przystąpieniem do realizacji robót poinformować zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach,

 

- uzyskać niezbędne zgody, opinie i zatwierdzenia,

 

- zapewnić dojazd awaryjny dla służb ratunkowych,

 

- umożliwić prowadzenie obsługi bytowej mieszkańców i punktów usługowych,

 

- zapewnić i utrzymywać na całej długości robót utwardzone ciągi piesze i dojścia do budynków,

 

- zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

- utrzymywać oznakowanie przez cały okres trwania robót.”

 

O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu została powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

 

Do dnia dzisiejszego do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie nie wpłynęła żadna skarga dotycząca przedmiotowej inwestycji, wpłynęły jedynie dwa wnioski w sprawie szkód komunikacyjnych od osób, które uszkodziły pojazdy poruszając się po placu budowy oraz wniosek o sprawdzenie prawidłowości wykonania zjazdu do posesji Kolejowa 16. Otrzymujemy oczywiście telefoniczne informacje o uciążliwościach związanych z budową, aczkolwiek ich ilość nie jest znacząca.

 

Planując przedmiotową inwestycję zakładaliśmy, że jej czas realizacji będzie wynosił około 6 do 8 miesięcy, a proces inwestycyjny zostanie podzielony na dwie części tak, aby utrzymać komunikację i dostęp do ulicy Skalnej i Grunwaldzkiej w pierwszym etapie od strony ulicy Kolejowej, a w drugim od ulicy Głównej. Z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu, pierwszy przetarg unieważniony z uwagi na brak oferentów w dniu 5 lipca 2018 r.,  drugi przetarg unieważniony z uwagi na brak oferentów w dniu 23 lipca 2018 r., trzeci przetarg wyłonił wykonawcę z którym zawarto umowę w dniu 5 września 2018 r. z nieprzekraczalnym terminem realizacji zamówienia do dnia 15 grudnia 2018 r. co spowodowane jest udzieloną dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 636 065,23 zł, którą należy wykorzystać i rozliczyć w bieżącym roku, cały proces inwestycyjny wymagał od Wykonawcy przyspieszenia wykonywania poszczególnych etapów, co spowodowało w efekcie wskazywane dzisiaj utrudnienia. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zaistniałaby potrzeba udostępnienia drogi dla służb ratunkowych to Wykonawca zobowiązany był taki dojazd umożliwić.

 

Sukcesywnie po zakończeniu robót budowlanych, z zachowaniem niezbędnego czasu dla technologii w jakiej jest wykonana nawierzchnia jezdni, udostępniane są kolejne fragmenty dróg tj. ulicy Plac Wolności, Głównej i również po ułożeniu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kolejowej zostanie dopuszczony na pewnym odcinku ruch tak aby umożliwić dojazd do poszczególnych obiektów tam zlokalizowanych.

 

Naszym zdaniem przygotowanie przedmiotowej inwestycji, jednej z większych inwestycji drogowych w ostatnich latach, było właściwe i dopasowane do możliwości i uwarunkowań wynikających z jej lokalizacji, jednakże jak wcześniej wyjaśniliśmy rzeczona inwestycja powinna być realizowana od momentu udostępnienia placu budowy przez okres około ośmiu miesięcy, poza sezonem późno jesiennym i zimowym. Takie podejście do całego procesu inwestycji dałoby możliwość jej wykonania z jak najmniejszym obciążeniem dla użytkowników tych dróg.

 

Uzyskanie dofinansowania z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej i czas od momentu podjęci informacji w czerwcu br. do dnia wyłonienia Wykonawcy we wrześniu wymagało podjęcia ciężkiej decyzji o rozpoczęciu realizacji tejże inwestycji, której opóźnienie w wykonaniu mogło spowodować obniżenie dofinansowania, a tym samym zwiększenie wydatków w ramach środków własnych Gminy. Mając na względzie jak najmniejsze obciążenie budżetu Gminy, a tym samym dobro naszych mieszkańców Wykonawca zobowiązany był do zaplanowania harmonogramu prac w taki sposób, aby terminowo wykonać zadanie.  

 

 

Rafał Batóg

kierownik Referatu Inwestycji
Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie

 

 

Wasze komentarze

Ta odpowiedź to żadna odpowiedź. Nic w sobie nie zawiera....
wtorek, 04.12.2018 19:51 autor: Frajerzy
dwa tygodnie, przeżyjecie
wtorek, 04.12.2018 14:23 autor:
Gmina Bardo to jedna wielka popelina
wtorek, 04.12.2018 17:55 autor:
żeby ten pośpiech tylko fuszerki nie spowodował
wtorek, 04.12.2018 14:18 autor:
Przy takich inwestycjach zawsze coś będzie do poprawienia.
wtorek, 04.12.2018 14:20 autor: Mieszkaniec

dzisiaj, 1 godz temu
środa, 20.2.2019 11:53
środa, 20.2.2019 11:22
środa, 20.2.2019 09:56
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA