Gimnazjum nr 2: Dajmy sobie szansę i Poszerzamy horyzonty

poniedziałek, 22.9.2014 11:21 2319 0

W Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich, w okresie od listopada 2013 do końca czerwca 2014 roku, realizowany był projekt o nazwie „Dajmy sobie szansę” pod patronatem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Promocji Oświaty Kultury i Sportu reprezentowanego przez p. M. Świątka oraz p. I. Cisak- Skowron.

W ramach projektu unijnego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 41 379 zł na realizację wielu zajęć dodatkowych. W szkole odbywały się zajęcia Laboratorium fizyczno-chemicznego, na których uczniowie poznawali tajniki doświadczalnego charakteru tych dziedzin, zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego pod nazwą „Wyżej, mocniej, dalej…”, gdzie cały zespół klasowy integrował się i wspierał w różnych zadaniach. Uczniowie rozwijali także twórcze, niekonwencjonalne myślenie, na zajęciach „Bądź kreatywny i odprężony”, oprócz tego szlifowali swój angielski przygotowując się do egzaminu gimnazjalnego , w ramach zajęć„English Exam”. Nauczyciele dbali również o przyszłość swoich podopiecznych, umożliwiając im udział w zajęciach w ramach „Szkolnego Ośrodka Kariery”, gdzie można było zaplanować swoją przyszłość. Nie obca nam była troska o zdrowie fizyczne uczniów, ponieważ przygotowaliśmy dla nich zajęcia „Gimnastyki korekcyjnej”, gdzie starali się skorygować wady postawy i polepszyć kondycję. Projekt zakończył się 30 czerwca 2014 roku, został pozytywnie oceniony i rozliczony przez Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska.

Od września tego roku szkolnego do końca maja 2015 roku w szkole realizować będziemykolejny projekt unijny o nazwie Poszerzamy horyzonty”. Otrzymaliśmy dofinansowanie  w kwocie 48 268 zł na realizację następujących zajęć: „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne -  „Wyżej, mocniej, dalej…”, „Bądź kreatywny i odprężony” – zajęcia twórczego myślenia, „English Exam” – zajęcia przygotowujące s do egzaminu gimnazjalnego  oraz „Szkolny Ośrodek  Kariery” - jak zaplanować swoją przyszłość. Rekrutacja zakończona, pierwsze zajęcia za nami, liczymy na ciekawe doświadczenia. 

                                J. Cudzich

Dodaj komentarz

Komentarze (0)