komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

sobota, 19 września 2020

Januarego, Konstancji

Giełdy Pracy w Ząbkowicach Śląskich

wtorek, 8.9.2020 11:02 , komentarze: 0 , odsłony: 224
kategorie artykułu:

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 9 września 2020 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Opiekun dziecięcyGiełda pracy będzie przeprowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
Miejsce wykonywania pracy – Ząbkowice Śląskie
 
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:-posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
-która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1)wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2)średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
3.Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
 Pracodawca oferuje:
-umowa o pracę na czas określony (2 lata w ramach doposażenia stanowiska pracy);
-wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 2600zł;
-pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 15 00.
 Osoby zainteresowane udziałem w giełdzie proszone są o kontakt
z Powiatowym Urzędem Pracy.
  Giełda pracy będzie przeprowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wcześniej otrzymały skierowanie na giełdę pracy.
 
Przy wejściu do urzędu osobom  mierzona jest temperatura ciała i podlegają obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 
Klient przebywający na terenie urzędu ma mieć zakryty nos i usta oraz zachować dystans 1,5m od innych osób.
 
Rozmowy rekrutacyjne z pracodawcą przeprowadzane są indywidualnie (co 10 minut jedna osoba).

 

 

Źródło: https://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/

-------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza w dniu 17 września 2020 roku na giełdę pracy organizowaną na stanowisko Magazynier/wózkowy.Giełda pracy będzie przeprowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 
Miejsce wykonywania pracy – Ząbkowice Śląskie
 
Wymagania stawiane kandydatom:
-wykształcenie podstawowe;
-dobra organizacja pracy;
-odpowiedzialność za powierzony sprzęt;
-dyspozycyjność;
-sprawność manualna;
-uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą;
-uprawnienia UDT;
-doświadczenie 1 miesiąc  w zawodzie.
 
 Pracodawca oferuje:
-umowę zlecenie (36 miesięcy);
-wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 22,50zł za godzinę;
-pracę od poniedziałku do soboty (160 godzin miesięcznie);
-pracę w godz. 6 00 – 18 00 (12 godzin dziennie).
 

Osoby zainteresowane udziałem w giełdzie proszone są o kontakt
z Powiatowym Urzędem Pracy.

 
 
Giełda pracy będzie przeprowadzona przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wcześniej otrzymały skierowanie na giełdę pracy.
 
Przy wejściu do urzędu osobom  mierzona jest temperatura ciała i podlegają obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 
Klient przebywający na terenie urzędu ma mieć zakryty nos i usta oraz zachować dystans 1,5m od innych osób.

Rozmowy rekrutacyjne z pracodawcą przeprowadzane są indywidualnie (co 10 minut jedna osoba).

 

 

Źródło: https://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/

 

 

 

 

Wasze komentarze

piątek, 18.9.2020 09:44
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa