Fundusz Sołecki gminy Ziębice na 2023. Co zrobią w twojej wsi?

czwartek, 1.12.2022 15:44 1790 7

Bieżącym sprawom gminy, w tym m.in. tematyce dystrybucji węgla i realizowanym inwestycjom, poświęcone było spotkanie burmistrza Ziębic z sołtysami gminy Ziębice. W gronie sołtysów uroczyście powitano sołtysa Bożnowic, pana Jacka Kycię.

Podczas narady omówiono również plany, które mają być realizowane w przyszłym roku w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy, funduszu sołeckiego. Do końca września wszystkie sołectwa ustaliły swoje zadania, które następnie wpisano do projektu budżetu. Ilość środków przypadających na dane sołectwo wynika z liczby mieszkańców miejscowości.

Biernacice - 22 389,04 zł

 • Wykonanie odwodnienia terenu boiska pod budowę placu zabaw - 21 000 zł
 • Organizacja festynów sołeckich 1 389,04 zł

Bożnowice - 20 749,68 zł

 • Zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - budowa altany - 15 000 zł
 • Zagospodarowanie boiska sportowego w Bożnowicach - wyrównanie terenu boiska sportowego - 4 749,68 zł
 • Organizacja imprez sołeckich - 1 000 zł.

Brukalice - 13 302,28 zł

 • Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki - 3 000 zł
 • Organizacja festynów sołeckich - 1 000 zł
 • Poprawa estetyki placu zabaw - zakup narzędzi do zadbania o obiekt - 5 302,28 zł
 • Zagospodarowanie terenu na placu zabaw - zakup i montaż garażu typu blaszak - 4 000 zł.

Czerńczyce - 25 995,65 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - zakup kamienia na dokończenie prac przy drodze 299 - 8 000 zł
 • Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Czerńczyce - przebudowa drogi gminnej nr 302 i 309 - 12 995,65 zł
 • Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej - 4 000 zł
 • Organizacja festynów sołeckich - 1 000 zł.

Dębowiec - 20 983,87 zł

 • Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej - 20 983,87 zł.

Głęboka - 15 129 zł

 • Rozbudowa placu zabaw (projekt i montaż) - 14 000 zł
 • Organizacja festynów sołeckich - 1 129 zł.

Henryków - 46 839 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej na przebudowę dróg gminnych wraz z oświetleniem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej  dróg na dz. 65/58 oraz 250 - 43 000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich - 3 839 zł.

Jasienica - 12 318,66 zł

 • Budowa wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 12 318,66 zł.

Kalinowice Dolne - 18 267,21 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych nr 46,50 w Kalinowicach Dolnych - 18 267,21 zł.

Kalinowice Górne - 16 487,33 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 104 obręb Kalinowice Górne - 16 487,33 zł.

Krzelków - 25 948,81 zł

 • Rozbudowa remizy strażackiej - 20 000 zł
 • Organizacja festynu sołeckiego - 1 000 zł
 • Poprawa stanu technicznego dróg polnych - zakup kruszywa kamiennego - 4 948,81 zł.

Lipa - 17 189,91 zł

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej - 14 000 zł
 • Zakup namiotu festynowego 3 189,91 zł.

Lubnów - 34 473,50 zł

 • Poprawa bezpieczeństwa na boisku sportowym w Lubnowie, w tym m.in. zakup i montaż piłkochwytów - 34 473,50 zł.

Niedźwiednik - 28 103,40 zł

 • Budowa placu zabaw w Niedźwiedniku - 27 103,40 zł
 • Organizacja festynów sołeckich 1 000 zł.

Niedźwiedź - 35 363,45 zł

 • Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - 11 500 zł
 • Zakup i montaż monitoringu oraz alarmu do świetlicy wiejskiej - 15 000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich - 1 363,45 zł
 • Zakup kosy spalinowej - 3 000 zł
 • Polepszenie dostępu do infrastruktury sportowej  oraz organizacji meczów sportowych - poprzez zakup doposażenia - 4 500 zł.

Nowina - 11 990,78 zł

 • Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej - 11 990,78 zł.

Nowy Dwór - 18 033,02 zł

 • Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup kosiarki traktorka - 14 000 zł
 • Wymiana części ogrodzenia przy świetlicy - 4 033,02 zł.

Osina Mała - 11 990,78 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę dróg gminnych nr 108 i 109 obręb Osina Mała - 11.000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich - 990,78 zł.

Osina Wielka - 21.405,42 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych  434, cz. 457 i cz. 431/1 - 19 405,42 zł
 • Organizacja imprez sołeckich - 2 000 zł.

Pomianów Dolny - 28 993,34 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - poprzez przebudowę drogi gminnej dz. nr 661 - 23 000 zł
 • Poprawa gotowości bojowej strażaków poprzez zakup doposażenia jednostki - 5 000 zł
 • Organizacja imprez sołeckich - 993,34 zł.

Raczyce - 15 972,10 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 167 - 15 000 zł
 • Organizacja festynów sołeckich - 972,10 zł.

Rososznica - 22 997,95 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej Rososoznica - Niedźwiednik 323 - etap I - 20 747,95 zł
 • Zakup tabliczek kierunkowych do posesji - 2 250 zł.

Skalice - 14 004,86 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej - poprzez przebudowę drogi gminnej nr 125/2 w Skalicach - 13 000 zł
 • Organizacja cyklicznych spotkań sołeckich - 1 004,86 zł.

Służejów - 18 314,05 zł

 • Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie oraz prace melioracyjne - dz. 319,312/1 - 18 314,05 zł.

Starczówek - 32 412,59 zł

 • Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup jej doposażenia - 15 000 zł
 • Organizacja festynów sołeckich - 1 000 zł
 • Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 7 412,59 zł
 • Zakup dwóch namiotów imprezowych - 9 000 zł.

Wadochowice - 19 766,06 zł

 • Bezpieczny plac zabaw - wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy przedszkolu - 18 766,06 zł
 • Organizacja festynów sołeckich  - 1 000 zł.

Wigańcice - 26 229,84 zł

 • Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej - odnowienie parkietu i wymiana drzwi - 13 500 zł
 • Zakup zestawów festynowych - 6 000 zł
 • Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP - poprzez zakup doposażenia - 5 000 zł
 • Organizacja imprez i festynów sołeckich - 1 229,84 zł
 • Serwis klimatyzacji - 500 zł.

Witostowice - 18 969,80 zł

 • Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej - 18 969,80 zł.

Ziębice - 46 839 zł

 • Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Ziębice poprzez budowę oświetlenia i elementów małej architektury w Parku Miejskim w Ziębicach - 46 839 zł.

 

Burmistrz Mariusz Szpilarewicz podziękowała wszystkim sołtysom za przeprowadzenie zebrań wiejskich i wybranie zadań do realizacji. W sumie w budżecie Gminy Ziębice wyodrębniono na fundusz sołecki 661 460,38 zł.

Obecni podczas narady naczelnicy i pracownicy Urzędu Miejskiego omówili sprawy dotyczące m.in. świetlic i dzierżaw nieruchomości (wykluczenie z postępowań uczestników posiadających zaległości finansowe względem budżetu gminy), a sołtysi przekazali urzędnikom istotne dla danych społeczności problemy. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się na początku przyszłego roku i wtedy podjęta zostanie np. decyzja co do miejsca organizacji dożynek gminnych.

 

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

Stachu.. czwartek, 01.12.2022 21:22
Zadziała to tak.. projekty się zrobi..trafią do szuflady i ślad...
BB czwartek, 01.12.2022 22:11
Tak było za Biry, teraz się realizuje
czwartek, 01.12.2022 16:06
zastanawia mnie dlaczego za dokumentację dróg płaci się z funduszu...
kocis piątek, 02.12.2022 08:31
a fundusz sołecki to pieniądze mieszkańców i mogą z nim...
piątek, 02.12.2022 08:56
fundusz sołecki do część budżetu gminy
czwartek, 01.12.2022 16:40
to też budżet gminy, a robiąc dokumentację zrobią szybciej drogę.
piątek, 02.12.2022 08:42
A gdzie sołtys Kalinowic D.?