Finalizacja projektu „Kultura w sieci” - przekazano bezpłatne laptopy dla Ziębickiego Centrum Kultury

poniedziałek, 8.8.2022 14:18 666 0

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Ziębickim Centrum Kultury realizowała projekt „Kultura w sieci”, który miał na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Ziębickiego Centrum Kultury oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ziębice, w wieku 10-18 lat.

Z ramienia Ziębickiego Centrum Kultury projekt realizowali Wiktor Ochał – Kierownik ds. Organizacji i Rozwoju Ziębickiego Centrum Kultury oraz Dominika Samborska – Kierownik Biblioteki Publicznej w Ziębicach. W pierwszym etapie realizacji w.w. pracownicy uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu w formie on-line, a następnie prowadzili szkolenia z nabytych umiejętności dla szesnastu dzieci i młodzieży z terenu gminy Ziębice. Dzięki realizacji projektu nasza instytucja otrzymała bezpłatnie 6 laptopów, które posłużą podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice oraz umożliwią nieodpłatne korzystanie z Internetu osobom odwiedzającym naszą instytucję.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)