Edukacja przyszłości w Złotym Stoku

piątek, 14.1.2022 11:08 183 0

Gmina Złoty Stok otrzymała dofinansowanie do projektu „Edukacja przyszłości w Złotym Stoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całego projektu wyniesie 523 620 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 445 016 zł. Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku w okresie od  1.08.2022r. do 30.06.2023r. 

Celem projektu jest wsparcie uczniów  w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną.

W czasie projektu realizowane będą warsztaty kreatywności, integracyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia uzupełniające oraz wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)