EduBiblioSfera: Zdolny ma łatwiej?

czwartek, 2.12.2021 15:24 1089 0

Można ich spotkać w każdej klasie. To, ci co uczą się bardzo szybko, bez specjalnego wysiłku. Są krytyczni i dociekliwi, stawiają wiele pytań, bardzo aktywni intelektualnie i ambitni. To uczniowie zdolni i wybitnie zdolni -geniusze.

Zdolności możemy podzielić na trzy grupy: kierunkowe, ogólne i twórcze. Zdolności kierunkowe związane są z określoną sferą aktywności np. muzyczne czy taneczne. Zdolności ogólne umożliwiają osiągnięcia w zakresie wiedzy teoretycznej. Dzieci obdarzone tego typu umiejętnościami charakteryzują się lepszą pamięcią, zaczynają szybciej chodzić, mówić, czytać. Zdolności twórcze to predyspozycje do tworzenia rzeczy nowych.

Wyjątkowość tych dzieci często ujawnia się już w wieku przedszkolnym. One są tymi perełkami, które zaskakują pomysłowością i oryginalnością, a przy tym uczą się szybciej niż inne dzieci. Są wszystkiego ciekawe, dociekliwe, niezależne. W szkole, zdolności uczniów ujawniają się praktycznie w toku pracy nad materiałem nauczania. Dzieci te, z reguły, uczą się szybciej i inaczej, szukają związków przyczynowo-skutkowych, dążą do odkryć, sięgają po dodatkowe informacje, mają bogatsze skojarzenia, są zdolni do samodzielnej i efektywnej pracy. Można pomyśleć, że mają wszystko by osiągnąć sukces, jednak im dalej, tym jest im trudniej.

Umysły dzieci uzdolnionych pracują bardzo intensywnie i na wysokich obrotach, a to sprawia, że często są chaotyczne, rozproszone i zagubione. Nauczyciele poświęcają im coraz mniej uwagi, bo przecież doskonale sobie ze wszystkim radzą. Zdarzają się tacy, którzy postrzegają je jako jednostki zarozumiałe, złośliwe i nieprzystosowane, zagrażające ich autorytetowi. Uczniowie zdolni często wchodzą w konflikty z grupą rówieśniczą, wynikające z niekorzystnych cech osobowości. Ich egocentryzm, nonkonformizm, niezależność sądów zagrażają budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.  Również atmosfera w domu może nie sprzyjać dziecku zdolnemu, zapracowani rodzice, niezrozumienie, brak akceptacji, konflikty z rodzeństwem, które nie posiada wyjątkowych talentów.

Podsumowując, jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na niechęć tych dzieci do nauki, zaniżać osiągnięcia. Jak możemy zatem wspierać dzieci zdolne jako rodzice czy nauczyciele? Wskazówek dostarczy prezentowana poniżej literatura, dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.

ul. Mickiewicza 10

Tel. 74 8152303

e-mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl

katalogi on-line: http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/F/

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)