EduBiblioSfera: Zabawa i dziecko

czwartek, 7.6.2018 08:34 2302 0

Dzisiejszy temat wydaje się banalny i oczywisty. Czy na pewno? Czy rodzice, wychowawcy, opiekunowie dzieci podchodzą do roli zabawy i zabawek w wychowywaniu dzieci w sposób pragmatyczny, czy może intuicyjny?

Lalka, pluszowy miś, klocki to typowe atrybuty dzieciństwa, przedmioty obecne w życiu wszystkich pokoleń, nieodłączne elementy dorastania. Opiekunowie starają się, by w otoczeniu kilkulatków znalazło się ich wystarczająco wiele. I słusznie. Zabawki i zabawy są konieczne do rozwoju dziecka, choć nie aż w takim stopniu, jak osoby, które te zabawy animują lub zachęcają, zapraszają dzieci do wspólnej zabawy - bądź z rówieśnikami, bądź z osobą dorosłą.

Zabawki są bowiem tylko elementem samej zabawy, narzędziem do pobudzenia i wykorzystania potencjału dziecka. Rodzicom zaleca się, żeby swoim małym (do 2 lat) dzieciom kupowali zabawki manipulacyjne, maskotki-przytulanki, zabawki wydające dźwięk. Trochę większym (do 3 lat) – zabawki imitujące sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki techniczne. Któryż 3-latek nie wyciągał z szafek pokrywek, garnków, łyżek…? Dla dzieci do 4 lat zabawką może być wszystko, każda rzecz, która pozwoli maluchowi wcielić się w jakąś rolę, przebrać się za kogoś, za coś. Starsze przedszkolaki, czyli dzieci 5/6-letnie mogą pasjonować się grami, którym towarzyszą określone reguły a więc – gry planszowe, karciane, sportowe, także komputerowe.

W programach wychowania przedszkolnego zaleca się, iżby co najmniej 1/5 czasu pobytu w placówce przeznaczyć na swobodną zabawę dzieci, z niewielkim udziałem nauczycielek. Dalsze 1/5 czasu jest zagospodarowana na pobyt i zabawy w ogrodzie, na boisku, w parku – gdzie się organizuje głównie gry i zabawy ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze.

Zabawka jest przedmiotem, za pomocą którego dziecko może realizować swoje wizje, pomysły i wyobrażone scenariusze. Z tego punktu widzenia może stać się nią każda rzecz w otoczeniu dziecka, którą jest ono w stanie manipulować i która może przyjąć rolę atrybutu odgrywanej postaci. Właściwie dopasowany do wieku rozwojowego dziecka przedmiot spełnia wiele funkcji, z których najważniejszą jest pośrednictwo w poznawaniu, oswajaniu świata. Od najmłodszych lat zabawki kształtują dziecięce wyobrażenia o otaczającym świecie, wzbogacają przeżycia i wrażliwość zarówno estetyczną jak i moralną.

Dziecko powinno mieć szansę nie tylko urozmaiconego sposobu wykorzystywania dostępnych mu przedmiotów, ale także tworzenia swoich zabawek samodzielnie lub w towarzystwie rodziców. Takie „produkowanie” zabawek dla siebie jest wyrazem panowania dziecka nad otoczeniem i potwierdzaniem własnej skuteczności. To także przejaw kreatywności dziecka, która ujawnić się może, jeżeli tylko stworzymy ku temu sprzyjające warunki (udostępnimy materiały, podsuniemy pomysły, pomożemy przy bardziej skomplikowanych technicznie czynnościach). Jednocześnie dziecko potrzebuje zabawki, którą może bawić się bez ograniczeń, bez obawy, że może ją zepsuć, że jest droga lub pamiątkowa.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.

ul. Mickiewicza 10

Tel. 74 8152303

e-mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl

katalogi on-line: http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/F/

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)