Dzień Seniora w sołectwach Przyłęk i Potworów

wtorek, 12.10.2021 09:28 785 0

W ubiegłą sobotę w sołectwach Potworów i Przyłęk z inicjatywy sołtysów odbyły się uroczystości z okazji Dnia Seniora.

Wydarzenia te były okazją do podkreślenia roli najstarszej części społeczeństwa naszej gminy.
W spotkaniach wziął udział wiceburmistrz Barda Rafał Batóg, sekretarz Paweł Zielonka oraz kierownik OPS-u Wiesława Horowska. Do Przyłęku przybył także starosta powiatu ząbkowickiego Roman Fester.

Dzień Seniora w sołectwach uświetnił koncert Zespołu Wiolinek. Sołtysi oraz zaproszeni goście, korzystając z okazji spotkania, życzyli zgromadzonym w świetlicach Seniorom dużo zdrowia i pomyślności. Spotkania były także okazją do wręczenia kwiatów i drobnych upominków.
W sołectwie Przyłęk szczególnie wyróżnieni zostali jego najstarsi mieszkańcy Pani Stefania Kumiszcza, którą reprezentował Jej syn i Grzegorz Trojanowski.

Dzień Seniora w obu sołectwach zakończył się wspólną zabawą i biesiadowaniem.

Wszystkim Seniorom gminy Bardo raz jeszcze pragniemy życzyć wiele zdrowia, pomyślności oraz nieustannego wsparcia i miłości bliskich osób.

 

UMiG Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)